Education Information

Education Information

 • 1998 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Bazı dispers azo boyarmaddelerinin sentezi,absorpsiyon spektrumlarının ve boyama özelliklerinin incelenmesi.

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1996 Postgraduate

  Sinnamaldehidden başlayarak çeşitli formazanların ve metal komplekslerinin sentezleri ve boyarmadde olarak kullanılabilirliklerinin araştırılması

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)