Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

 • 2020 - Continues Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 2016 - 2022 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Foreıgn Trade, Turkey

 • 2018 - 2020 Postgraduate

  Nuh Naci Yazgan University, Instıtute Of Scıence, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2015 - 2018 Undergraduate

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Uzun kısa süreli bellek algoritması kullanılarak eeg tabanlı kimliklendirme sistemi tasarımı

  Nuh Naci Yazgan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli)