Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Tuz Gölü çevresindeki bazı endemik halofit bitkilerin ekofizyolojisi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Cucumis sativus L.’xxda tuzluluğun bazı fizyolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)