Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkçede Yan Anlamı Temel Anlam Durumuna Geçen Sözlükbirimler

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-21, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birleşik Fiil Yapılarındaki Bağımlı Sözlükbirimler

Dil Araştırmaları, no.27, pp.31-45, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beyaz Gemi’nin İsimsiz Çocuğu ya da Yalnızlığın Dili

Türk Yurdu, no.385, pp.52-57, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türk Edebiyatında Kelimelerin Toplumsal Cinsiyeti

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.43, pp.87-125, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar

Dil Araştırmaları, no.16, pp.133-161, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amerika Birleşik Devletleri ndeki Türk Toplumunun Dilsel ve Kültürel Özellikleri

Yeni Türkiye, no.54, pp.2928-2945, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Arapçadan Alıntı Müennes Kelimelerin Türkiye Türkçesindeki Tutunamamışlığı

Dil Araştırmaları, no.13, pp.91-106, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler

Acta Turcica, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, pp.255-275, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eşyanın Göstergeselliği ve Edebî Metinlerde Şeylerin Dili

Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, pp.51-74, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mecaz Anlamı Temel Anlama Dönüşen Kelimeler

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish Turkic, vol.44, pp.148-171, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kraliçe yi Hecelemek

Türk Dili, no.690, pp.548-552, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kişilere İsim Vermenin Sahne Arkası

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish Turkic, vol.43, pp.362-375, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Her Şey ve Dilsizlik Bilgisi

Türk Dili, no.652, pp.327-340, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türk Dilini Öğretmek

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, no.60, pp.40-42, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Sodom ve Gomore Manzaraları

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, no.57, pp.118-120, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Kelimelerde Toplumsal Cinsiyet Değişimi

18. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Adana, Turkey, 24 - 26 February 2017, pp.69-78

Sözlükbirimlerin Anlamı İyileşir ya da Kötüleşir mi?

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.914-925

Yazar Cinsiyeti Değişkeninde Türkçede Toplumsal Cinsiyet

30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2016, pp.297-306

Türkçede Kelimelerin Toplumsal Cinsiyeti Projesi

Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı, Ankara, Turkey, 5 - 06 September 2016

Gender in Turkish Words

International_Conference on Knowledge Politics in Gender Women’xxs Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.509-518

Intergenerational Acculturation Orientations of Turkish Speakers in the USA

21st Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Stellenbosch, South Africa, 17 - 21 July 2012

Language Maintenance and Shift Patterns of Turkish Speakers in the USA

The 16th International Conference on Turkish Linguistics, Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2012

Understanding the European Turks Second Generation Belgian Turks in the Light of Word Associations

IInd International Congress of European, Antwerp, Belgium, 14 - 16 May 2009, pp.338-354

Kitle İletişim Araçları ve İletişimsizlik

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, Turkey, 16 - 17 April 2009

Books & Book Chapters

Toplumdilbilim

in: Dilbilim: Teorik ve Uygulamalı Alanlar, Erdoğan Boz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.149-206, 2020

Kalıplaşmış Söz Birliklerindeki Fosil Anlamlar

in: Doç. Dr. İlknur Mangır Karagöz Anı Kitabı, Mediha Mangır, Serkan Şen, Editor, Kesit Yayınları, Samsun, pp.233-250, 2020

Türkçede Fosil Kelimeler

Grafiker (Bilge Kültür-Sanat, 2. Baskı), Ankara, 2015

Bir Dili Öğrenmekle Açılan Kapılar

in: Prof Dr Leylâ Karahan Armağanı, Ülkü Gürsoy vd., Editor, Akçağ, Ankara, pp.281-285, 2013

Kurmacalar Evreninde Gözler

in: Prof Dr Celâl Tarakçı Armağanı, Issı, Ahmet Cüneyt; Eşitgin, Dinçer, Editor, Birleşik Yayınları, Ankara, pp.154-171, 2008