Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Comparison of the Reactions to Emotional Expressions of Children with Visual Impairments and Sighted Children

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.22, no.3, pp.543-567, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Görme Engellilere Kardeş Öğretimiyle Sunulan Elle Duvar Takibi Yaparak Yürüme Becerisinin Eşzamanlı İpucuyla Öğretiminin Etkililiği.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.586-607, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖRME ENGELLİLERE KARDEŞ ÖĞRETİMİYLE SUNULAN BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.586-607, 2017 (Other Refereed National Journals)

Examining Play Diversity and Play Complexity of Typically Developing Children and Children with Visual Impairments

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.7, no.2, pp.212-237, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Görme Yetersizliğinden Etkilenen ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Oyun Çeşitlilik ve Karmaşıklık Düzeylerinin İncelenmesi

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), vol.7, no.2, pp.212-237, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otizm Spektrum Bozukluğu Risklerinin Belirlenmesinde Göz İzleme Teknolojileri

1.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların İnsan-Nesne Videolarında Göz İzlemeBecerilerinin Karşılaştırılması

1.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.273-274

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNDE GÖZ İZLEME TEKNOLOJİLERİ

IST INTERNATİONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES AND EDUCATIONAL RESEARCH, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kuramı ile Duygu Tepkileri Arasındaki İlişkinin İncelemesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (7th International Congress of Research in Education), 27 - 29 April 2017

Okul Öncesi Dönem Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Duygu İfadelerinin Karşılaştırılması.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (7th International Congress of Research in Education), 27 - 29 April 2017

The effectiveness of mobility skills on visually impaired children through sibling teaching

Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.170-172