Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Eylül 2021 Türkistan’dan Anadolu’ya Can Veren Nefes Hacı Bektaş Veli Çalıştayı

    Workshop Organization

    Duran H.

    Ankara, Turkey