Publications & Works

Articles Published in Other Journals

POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA DİJİTAL SANAT MÜZELERİ: MORİ İNŞAAT DİJİTAL SANAT MÜZESİ TEAMLAB BORDERLESS ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.77, pp.527-537, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

VINCENT VAN GOGH’UN PATATES YİYENLER ADLI TABLOSUNUN ONTOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

ASOS Journal, vol.8, no.105, pp.263-276, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

5. ARTANKARA ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SANAT FUARI ZİYARETÇİ PROFİLLERİNİN VE MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.56, pp.458-467, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Eğitim Ortamı olarak Özel Müzeler ve Çocuklara Yönelik Sanatsal Eğitim Faaliyetleri

2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018

SANAT EĞİTİMCİSİ OLARAK YETİŞEN ÖĞRENCİLERİNKÜLTÜR – SANAT ETKİNLİKLERİNE İLGİLERİ

CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016

Zihinsel Engelli Çocukların Kavram Eğitiminde Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi

11. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE OLAN KATKISI

2. ULUSAL GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 April 2010

Books & Book Chapters

Müze ve Eğitim (Farklı Bölümlere Yönelik eğitim Etkinlikleri Örnekleri İle)

in: Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler, Buyurgan, Serap, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.193-199, 2019

Müzede Görsel Sanatlar Eğitimi

in: Müzede Eğitim. Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler, Buyurgan, Serap, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.157-177, 2019