Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Obesity is associated with folate metabolism

INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH, vol.90, pp.353-364, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNELERİN EMZİRME BAŞARISI, ÖZ YETERLİLİĞİ VE ANNE SÜTÜNE ETKİLERİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Anne Sütü ve Önemi Özel Sayısı, vol.3, no.2, pp.111-116, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kadının Aile Beslenmesi ve Sağlığındaki Rolü

TÜRKİYE KLİNİKLERİ BESLENME VE DİYETETİK ÖZEL SAYISI, vol.1, no.1, pp.85-90, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

APELİN VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU İLE İLİŞKİSİ

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019

Diyetteki Yağ Asitleri Sperm kalitesi ve Fonksiyonlarını Etkilemektedir

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.687

D vitamin: bağırsak mikrobiyotası üzerindeki düzenleyici etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.969

Effects of phytochemicals on aging

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

The antioxidant and anticarsinogenesis effect of Rosemary

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Probiotics: The effects on gut microbiota and obesity

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Nutritional quality and health benefits of Lupin

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Postpartum 0 6 Aylık Dönemde Annelerin Emzirme Başarısı Öz Yeterliliği ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

I.Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.296-309

Probiyotikler ve glikoz metabolizmasına etkisi

3. Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi, 11 - 12 March 2016

Okul öncesi çocuklarında beslenme eğitiminin önemi pilot çalışma

1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2015

Books & Book Chapters

SAĞLIKLI BESLENME

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.43, 2021

YAŞAM BOYU BESLENME

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.213-249, 2021

Potansiyel Biyoaktif Bileşenler ve Sağlık Etkileşimi

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.196-236, 2020

Besin Grupları

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1-40, 2020

Yaşam Boyu Beslenme

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.73-128, 2020

Bağırsak Mikrobiyotasında Probiyotikler ve Etki Mekanizması

in: Mikrobiyota, Probiyotikler ve Akılcı Beslenme, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Yayıncılık, İstanbul, pp.697-711, 2020

Mikrobiyota ve Beslenme

in: Kadın Erkek Beslenme Tedavisi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.345-383, 2019

Genler ve Beslenme

in: Kadın Erkek Beslenme Tedavisi, Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.319-344, 2019