Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Multi-Criteria Method Proposal for Determining Transportation Infrastructure and Intersection Design at The Intersection of Urban Rail System and Hİghway Network

2. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER VE KENTSEL PEYZAJLAR KONGRESİ (ICSULA), Konya, Turkey, 26 - 27 October 2023, pp.40-50

An Analysis of the Mobility in the Traditional Settlement and Periphery parts of Ankara

SIG G2 National and Regional Transport Planning and Policy Mid-Term Workshop, Vienna, Austria, 27 - 29 September 2021 Creative Commons License

Assessing Urban Sprawl Effect of Transportation Investments using Remote Sensing Data and GIS Methods: The case of Ankara Protocol Road

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Czech Republic, 18 - 22 June 2018, vol.471 Sustainable Development identifier identifier

Effiencity Evaluation of Ankara EGO Bus Lines Using DAE

11.International Statistics Days Conference, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.40-45

SPATIAL ANALYSIS OF MOSQUE AREAS IN TURKEY WITH THE HELP OF GIS APPLICATIONS: A CASE STUDY OF ERZİNCAN

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES 2017, 18 - 21 October 2017

New Pursuits on Public Transport Policies for Middle-sized Cities in Turkey Erzincan as an Example Specific to Rail Systems

International Symposium on Electrical Railway Transportation Systems, ERUSIS, Eskişehir, Turkey, 27 October - 28 January 2017 Sustainable Development

Kent Merkezlerinin Ulaşım Altyapısı ile Etkileşimi Ankara Kent Merkezi Örneği

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRE FUAR VE SERGİSİ, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2015 Sustainable Development

Ankara’da İklim Şartlarının Yol ve Trafik Güvenliğine Etkisi Kritik Rüzgarlı Alanlarda Araç Hızı ve Yol Durumu İlişkisinin Analizi

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRESİ (ROTRASA), Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2015

Enformal Kadın İşgücü ve Yerel Kalkınma: Beypazarı Örneği

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.3, pp.118-129 Sustainable Development

Kentiçi Trafikte Engelliler ve Engelsiz Tasarım-Ankara Kent Merkezinden Örnekleme

4. TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRESİ / SERGİSİ, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2007

Kent İçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Konya Örneğinde Bir Araştırma

TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2003

Books & Book Chapters

Dünya’da ve Türkiye’de Ulaşım Planlaması

in: Türkiye’de Ulaşım Planlama Deneyim: Ankara Örneği, Hayri Ulvi, Editor, Atlas Akademi, Konya, pp.17-65, 2019 Sustainable Development

Toplu Taşıma Alternetiflerinin Entegrasyon Açısından Değerlendirilmesi

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.229, 2019 Sustainable Development

Mevcut Durumun (Eğilim) Değerlendirilmesi

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.444, 2019 Sustainable Development

Tramvay Senaryosu Entegrasyon Değerlendirmesi

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.230-231, 2019 Sustainable Development

Uygulama, İzleme ve Değerlendirme

in: Adana-Çukuroava Kentsel Tasarım Rehberi, Hayri Ulvi, Gül Önder, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.89-94, 2019

Modelin Kalibrasyonu

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.173-176, 2019 Sustainable Development

Metropolitan Alanlarda Bisiklet Ağının Değerlendirilmesi Ankara Kent Örneği

in: Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi Ankara Örneği, Hayri Ulvi, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.213-242, 2019 Sustainable Development

Ulaşım Ana Planına Giriş

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.1, 2019 Sustainable Development

Monoray Senaryosu Entegrasyon Değerlendirmesi

in: Rİze Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.229, 2019 Sustainable Development

Bisiklet Ulaşımı

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.263-299, 2019 Sustainable Development

Hızlı Otobüs Hattı Senaryosu Entegrasyon Değerlendirmesi

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.229, 2019 Sustainable Development

Alternatif Toplu Taşıma Ağı Türleri

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.421-422, 2019 Sustainable Development

Dünya’da ve Türkiyede Ulaşım Planlaması

in: Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi Ankara Örneği, Hayri Ulvi, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.17-65, 2019 Sustainable Development

Ulaşım Modeli ve Kalibrasyonu

in: Türkiye’de Ulaşım Planlama Deneyimi: Ankara Örneği, Ulvi Hayri, Editor, Atlas Akademi, pp.308-326, 2019 Sustainable Development

Kentiçi Alternatif Toplu Taşıma Ağları

in: Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı, Ulvi Hayri, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.422-423, 2019

Ulaşım Modeli ve Kalibrasyonu

in: Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi Ankara Örneği, Hayri Ulvi, Editor, Nobel Akademi, Konya, pp.309-328, 2019

Şehirleşme Şehirlileşme Süreçleri ve Göç

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI, ERDİNÇ YAZICI, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.341-353, 2017

Ordu İlinin Kentleşme Süreci ve Ordu İlinde Yapılan İmar Çalışmaları

in: Dünden Bugüne Ordu İli, Öcal Serdar Yıldırım, Editor, Dünden Bugüne Ordu İli, Konya, pp.281-294, 2001

Expert Reports

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

27

Thesis Advisory

8

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals