Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Pr., Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Ayırma analizine matematiksel programlama ve yapay sinir ağları yaklaşımları

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Etkinlik analizinde ağırlık dağılımı problemine çok kriterli bir yaklaşım

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English