Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Method for substitute modulus determination of furniture frame construction joints

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.39, no.5, pp.775-785, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Elasticity modulus of cabinet furniture joints

MATERIALS & DESIGN, vol.60, pp.260-266, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Çesitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi DemonteMobilya Köse Birlestirmelerinin Moment Kapasitesi

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.11, no.2, pp.138-145, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çeşitli Bağlantı Elemanlarıyla Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerin Moment taşıma Kapasitesi

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.138-145, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Lamine Ağaç Malzemelerden Hazırlanmış T Tipi Birleştirme Elemanlarının Çekme Kuvveti Performanslarının Belirlenmesi

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.146-155, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobilya üretiminde kullanılan çeşitli bağlantı elemanlarının mekanik davranış özellikleri

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.10, no.1, pp.93-103, 2007 (Other Refereed National Journals)

İstanbul daki küçük ve orta ölçekli mobilya üretim işletmelerinin sorunları ve çözüm önerileri

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.10, no.1, pp.105-110, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çerçeve konstrüksiyonlu masif mobilya T birleştirmelerde çekme dirençleri karşılaştırmaları

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.4, no.4, pp.95-101, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ATIK KAĞITLAR İLE ÜRETİLMİŞ MOBİLYA PANELLERİNİN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

ATIK KAĞITLAR İLE ÜRETİLMİŞ MOBİLYA PANELLERİNİN ISI İLETKENLİK ÖZELLİKLERİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 November 2019

OFİS MOBİLYASI TASARIMI VE ÜRETİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İSTANBUL- MASKO ÖRNEĞİNDEİNCELENMESİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

YONGALEVHA VE LİFLEVHALARIN ISI İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

SOMETECHNOLOGICALPROPERTIESOFWOOD-BASED ACOUSTICCOMPOSITEPANELS

The XXIXth International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019

AHŞAP İŞLEME CNC MAKİNESİNDE İŞLEME FAKTÖRLERİNİN GÜRÜLTÜEMİSYONUNA ETKİSİ

IOHS EXPO ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİKONGRESİ VE FUARI, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018

ATIK KÂĞITLAR İLE ÜRETİLMİŞ MOBİLYA PANELLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5. ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018

Teknolojik Gelişmelerin Türk Ahşap Sanatındaki Oyma ve Kakma Uygulamalarına Etkisi

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1227-1234

Erzurum Murat Paşa Camii Kapı ve Pencere İç KepenkleriÜzerine Bir İnceleme

5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.369-371

Mühendislik Yaklaşımıyla Kündekâri TekniğininGelenekli Türk Ahşap Sanatındaki Yeri Ve Önemi

5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.366-368

Erzurum Murat Paşa Camisi Ahşap Kapı ve Pencere İç Kepenkleri Üzerine Bir İnceleme

5th International Folk Culture and Art Activities Symposium, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.369-371

Effect of Cutter Types, Spindle Speed and Feed Rate on Surface Quality in Cnc Milling

The XXVIIITH International conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017

The Determınation of Optimal Process Parameters of MDF in the Pocket Milling Using CNC Machine

The XXVIIIth International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017, vol.1, pp.91-97

Effect of Cutter Types, Spindle Speed and Feed Rate on the Surface Quality in CNC Milling

The XXVIIITH International conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017

The Determination of Optimal Process Parameters of Mdf in The Pocket Milling Using Cnc Machine

The XXVIIITH International conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21 - 22 September 2017

Ahşap Esaslı Akustik Kompozit Panellerin Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)., Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

The Effect of Impregnation Treatment with Sodium Borate Solution to Gloss and Color Changes of Wood Materials

The 27th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015, pp.391-396

Analysis of strength of corner joints in cabinet typefurniture by using finite element method

Proceedings of the XXVIth International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 19 - 20 September 2013, pp.49-55

Strength properties of case type furniture producedwith different construction techniques and panel thicknesses

Proceedings of the XXVIth International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 19 - 20 September 2013, pp.41-48

Kutu Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Mukavemet Ve Rijitlik Analizi

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Oturma Mobilyası Tasarımını Etkileyen Ergonomik Kriterler

10. Ergonomi Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 09 October 2004, pp.784-797