Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Garanti yaklaşım yöntemi ile adi diferensiyel denklem sistemleri için iki-nokta sınır değer probleminin nümerik çözümü

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr)

 • 1994 Postgraduate

  Potansiyel teoride kapasite

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü