Eğitim Bilgileri


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Enerji, Makina Teorisi ve Dinamiği, Termodinamik

Akademik Unvanlar / Görevler


Verdiği Dersler


Yönetilen Tezler


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Desteklenen Projeler


Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler


Atıflar


Antrenörlük Görevleri


Hakemlik Görevleri