Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dismenoreli Bireylerde Ağrılı ve Ağrısız urumlarda İkili Görev Performansı ve Dengenin İncelenmesi- Pilot Çalışma

3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları Kongresi 3 rd International Medicine and Health Sciences Researches Congress (UTSAK) 13 – 14 Mart 2020 , Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020, pp.24-25

. Kolon Kanseri Tanılı Hastalarda Kemoterapi Sürecinde Fizyoterapi Ev Programının Toksisite Kas Kuvveti ve Endurans üzerine Etkisinin İncelenmesi

3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri AraĢtırmaları Kongresi 3 rd International Medicine and Health Sciences Researches Congress (UTSAK) , Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020, pp.11-12 Sustainable Development

Complex Decongestive Therapy Application on Arm with lymphedema and monoplegia

44th congress of the European Society of Lymphology, 20 - 22 September 2018, pp.27-28

Manuel Lenf Drenajinin Kalp atim hızı ve kan basıncı üzerine akut etkileri

8. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.26, pp.42-43

Geriatrik Sendromlarda Fizyoterapi ve Rehablitasyon, İmmobilizasyon ve Bası yaraları

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2017

2009-2017 Yılları Arasında Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Üniversitesi’nin 90. Kuruluş yılında Fizyoterapide ağrısız yaşam sempozyumu, Turkey, 25 - 26 May 2017

Alt Ekstremite Lenfödeminde Egzersiz Yaklaşımları ile ilgili doğrular ve Yanlışlar

II. Lenfoloji Sempozyumu. Alt ekstremite Lenfödemine Güncel Bakış, Turkey, 16 December 2016

Manuel Lymph Drainage After Breast Reconstruction Case Report

International Istanbul Breast Cancer Conference, 10 - 12 November 2016

Prevention Lymphedema After Cancer

2nd international scientific conference, 24 April 2016 Sustainable Development

Skleroderma da manuel lenf drenajı cilt bakımı ve egzersizin etkisi vaka raporu

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2016, vol.27, pp.6

Uterus ve Over Kanseri tanılı hastalardaın özelliklerinin incelenmesi

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.8 Sustainable Development

Tek seans zorlu egzersiz uygulaması koldaki lenfödemi artırır mı Olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.13

Miyotonik distrofi nedeniyle lenfödem farklı bir lenfödem vakası

I. Uluslar arası katılımlı ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.12

Kronik venöz yetmezlikte kompleks boşaltıcı fizyoterapinin etkisi olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.8

Kanser de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Bahar Sempozyumu, Turkey, 07 April 2016 Sustainable Development

Nörolojik Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik

Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi, 9 - 11 October 2015, pp.58-67

Meme kanseri tanılı unilateral sekonder lenfödem gelişen hastaların demografik ve klinik özellikleri

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi, 20-20.05.2015, P109, Bolu., Ankara, Turkey, 20 - 23 May 2015, vol.26, pp.109-110 Sustainable Development

Lenfödem Şiddeti ile Vücut Kütle Indeksi Arasındaki Ilişki

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.7

Lenfödem şiddeti ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 January 2015

Autonomic dysfunction in multiple sclerosis

21th Congress of The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Thessaloniki, Greece, 20 - 22 September 2005

WALKING FATIGUE IN MULTIPLE SCLEROSIS MULTIPLE SCLEROSIS CLINICAL AND LABORATORY RESEARCH VOL 9 SUPP 1 596 2003 SCI

19TH CONGRESS OF THE EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS, MILAN, ITALY, 2003, Italy, 26 September 2003, vol.9, pp.596

Walking Fatique in Multiple Sclerosis

19th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Milan, Italy, 24 - 26 September 2003

Multidimentional Assessment of Motor Fatique in Multiple Sclerosis Patients

19th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Milan, Italy, 24 - 26 September 2003

Books & Book Chapters

Meme Kanseri

in: FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA OLGU ÇÖZÜMLEMELERİ, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.829-842, 2023

Baş Boyun Kanserleri

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.889-898, 2023

Akut Lenfoblastik Lösemi

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.875-886, 2023

Endometrium Kanseri

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.243-252, 2023

Lipödem

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.969-978, 2023

Primer Lenfödem

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.959-968, 2023

Kronik Venöz Yetmezlik

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.947-958, 2023

Bölüm 20 Multipl Skleroz’da Masaj

in: MULTIPL SKLEROZ’DA NÖROREHABILITASYON, Prof. Dr. Nilüfer ÇETIŞLI-KORKMAZ Dr. Öğr. Üyesi Furkan BILEK Editör Yardımcıları Doç. Dr. Esra DOĞRU-HÜZMELI Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DURA, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.301-3012, 2023

Ağrı Yönetimi

in: Palyatif Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Editörler Prof. Dr. Didem KARADİBAK Prof. Dr. Sema SAVCI, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.55-78, 2023

Kolorektal Kanser

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.865-874, 2023

Akciğer Kanseri, Bölüm 85

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.817-828, 2023

Prostat Kanseri

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Olgu Çözümlemeleri, Editör Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR Yardımcı Editörler Prof. Dr. Banu BAYAR Prof. Dr. Deran OSKAY Doç. Dr. Gürsoy COŞKUN Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Prof. Dr. İlke KESER Prof. Dr. Muhammed KILINÇ Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI Prof. Dr. Tülay TARSUSLU Prof. Dr. Zafer ERDEN, Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.853-864, 2023

MS ve Spor

in: MS ile yaşamak, Edt. Rana Karabudak,Alev Leventoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.355-362, 2022

Bölüm 62 Yaşlılarda Kronik Yara Tedavisi

in: Geriatride Fizyoterapi Ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Prof. Dr. Nuray Kırdı, Prof. Dr. Filiz Can, Doç. Dr. Nursen İlçin, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abit Kocaman., Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.905-922, 2022

Bölüm 51 Geriatrik Onkoloji

in: Geriatride Fizyoterapi Ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Prof. Dr. Nuray Kırdı, Prof. Dr. Filiz Can, Doç. Dr. Nursen İlçin, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.763-770, 2022

Bölüm 70 Teknoloji Ve Yaşlılık

in: Geriatride Fizyoterapi Ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Prof. Dr. Nuray Kırdı, Prof. Dr. Filiz Can, Doç. Dr. Nursen İlçin, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abit Kocaman, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.987-1002, 2022

Kanserde telerehabilitasyon

in: Telerehabilitasyon Fizyoterapi Uygulamaları, Nezire Köse, İlke Keser, Erdi Kayabınar, Ceyhun Türkmen, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.223-229, 2022

MS ve Spor

in: MS ile yaşamak, Rana Karabudak, Alev Leventoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.355-362, 2022

Kanserde Koruyucu Yaklaşımlar

in: İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar, Hülya Yücel, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.293-304, 2022

Kemoterapi Sürecinde Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

in: Sağlık Profesyonellerinden Kanserle Yaşam Rehberi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.260-287, 2022

Bölüm 50 Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu

in: Geriatride Fizyoterapi Ve Rehabilitasyonun Prensipleri, Prof. Dr. Nuray Kırdı, Prof. Dr. Filiz Can, Doç. Dr. Nursen İlçin, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abit Kocaman., Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.725-762, 2022

7.5 ÜRİNER İNKONTİNANS Doç. Dr. Ceren GÜRŞEN, Prof. Dr. İlke KESER, Prof. Dr. S. Serap ÇİFÇİLİ

in: TUSEB TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU: GÜNCEL DURUM, SORUNLAR ve KISA-ORTA VADELİ ÇÖZÜMLER, KARAN Mehmet Akif , SATMAN İlhan, Editor, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü TÜHKE Sertifika No: 48569, pp.159-163, 2021

7.3 DÜŞMELER Prof. Dr. S. Serap ÇİFÇİLİ, Prof. Dr. İlke KESER, Doç. Dr. Ceren GÜRŞEN

in: TUSEB TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU:GÜNCEL DURUM, SORUNLAR ve KISA-ORTA VADELİ ÇÖZÜMLER, KARAN Mehmet Akif , SATMAN İlhan, Editor, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü TÜHKE Sertifika No: 48569, pp.148-154, 2021

7.2 MALNÜTRİSYON VE SARKOPENİ

in: TUSEB TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU: GÜNCEL DURUM, SORUNLAR ve KISA-ORTA VADELİ ÇÖZÜMLER , KARAN Mehmet Akif , SATMAN İlhan, Editor, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü TÜHKE Sertifika No: 48569, İstanbul, pp.138-147, 2021

Geriatrik Rehabilitasyon

in: Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Hipokrat Kitabevi.Ankara,2019, s.241-260, FATİH ERBAHÇECİ, Meriç A, Hotaman H, Büyükturan Ö, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.241-260, 2020

Blm 16 Fonksiyonel eğitim

in: Omurga Stabilitesi, Çvr. Edt. Emine Aslan Telci,Suat Erel, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.283-299, 2020

Bölüm IX Lenfödem Konu 70: Lenfödemde Değerlendirme

in: DAMAR, adil polat,h. tankut akay, cengiz köksal, kürşat bozkurt, Editor, barçınar tıbbi yayıncılık ve reklam hiz. tic. ltd.şti, İstanbul, pp.885-907, 2019

Geriatrik Rehabilitasyon

in: Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon, Fatih Erbahçeci, Editor, Hipokrat, pp.241-252, 2019

Section 2 Phyical Activity And Exercise In Oncological Diseases

in: Physical Activity Guide For Children And Adolescents With Chronıc Diseases, 17-40 ISBN: 978-975-590-708-6 Artı6 Medya Tanıtı Matbaa Ministry of Health Publication No: 1089 Edition: 1. Edition, April, 2019, , Editor, Artı6 Medya Tanıtı Matbaa Ministry of Health Publication, pp.17-40, 2019

Section 3 Phyical Activity And Exercise In Haematologic Diseases

in: Physical Activity Guide For Children And Adolescents With Chronic Diseases, , Editor, Artı6 Medya Tanıtı Matbaa Ministry of Health Publication No: 1089, pp.41-60, 2019

Geriatrik Rehabilitasyon

in: Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon. Hipokrat Kitabevi, Ankara, 2019, s.241-252., Erbahçeci F, Meriç A, Hotaman H, Büyükturan Ö, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.241-252, 2019

Yaşlılarda Kullanılabilecek Ergonomik Tekerlekli Sandalye Teknolojileri

in: Türkiye klinikleriÖzel sayıGeriatriGeronteknooloji, Ahmet Akgül, Editor, www.digitalakademi.org, pp.86-90, 2019

Bölüm 9 Lenfödemin Yönetiminde Kompresyon Tedavisinin Rolü

in: Lenfödem Tedavisi, , Editor, pelikan, pp.111-130, 2018

Bölüm 3 Hematolojik hastalıklarda fiziksel aktivite ve egzersiz

in: T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi, , Editor, Sağlık Bakanlığı, pp.39-58, 2018

Lenfödemin Komplikasyonları

in: Lenfödem Tedavisi, Keser, İlke, Editor, Pelikan, Ankara, pp.155-167, 2018

Bölüm 19 Pediatrik Kanserlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

in: Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Bülent Elbasan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.265-286, 2018

Bölüm 1 Lenfödem Nedir?

in: Lenfödem Tedavisi, İlke Keser, Editor, pelikan, pp.1-13, 2018

Bölüm 2 Onkolojik hastalıklarda fiziksel aktivite ve egzersiz

in: T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen için Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehaberi, , Editor, Sağlık Bakanlığı, pp.15-38, 2018

Hareket Gereksinimi

in: Evde yatağa bağımlı ve son dönem hasta bakıcısı yetiştirme eğitimi eğitimci rehberi T C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, Sultan Ayaz, Seçil Özkan, Editor, Anıl Reklam MAtbaa, ltd şti,, Ankara, pp.108-126, 2014 Sustainable Development

Hareket Gereksinimi

in: Evde yatağa bağımlı ve son dönem hasta bakıcısı yetiştirme eğitimi katılımcı rehberi T C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, Sultan Ayaz, Seçil Özkan, Editor, Anıl Reklam Matbaa Ltd Şti, Ankara, pp.80-87, 2014 Sustainable Development

Metrics

Publication

185

Citation (WoS)

348

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

382

H-Index (Scopus)

9

Citiation (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

29

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals