Education Information
2018 - Continues Doctorate, Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), Turkey
2015 - 2018 Postgraduate, Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engellerin Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey
2005 - 2009 Undergraduate, Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Foreıgn Language Educatıon, Turkey
Research Areas
Special Education
Academic Titles / Tasks
2015 - Continues Research Assistant, Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim
Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Supported Projects
2024 - Continues DisTech Projesi Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Performanslarının Artırılmış Gerçeklik ile Desteklenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2023 - 2023 Dikkat Dikkat! Oyun Geliştiriyorum, TUBITAK Project
2022 - 2023 Bir Güçlük Bin Çözüm: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Strateji Uygulamaları Eğitimi, TUBITAK Project
2022 - 2023 Cognitive and Technology Based Approaches for Adults with Dyscalculia, Erasmus Project
2022 - 2023 Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sayı Doğrusunda Tahmin Stratejilerinin Göz İzleme Aracı ile İncelenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2021 - 2023 Right Decisions for Effective Education-Strengthen Education for All Children!, Erasmus Project
2022 - 2022 İyi Bir Kaynaştırma İyi Bir Uygulayıcı İster: Öğretmen Adaylarına Kaynaştırma Yoluyla Eğitime İlişkin Yeterlik Eğitimi, TUBITAK Project
2022 - 2022 Dijital ÖzeL Eğitim II. Dönem "Özel Eğitim İçin Dijital Eğitim Materyalleri" ozdem.eba.gov.tr, Project Supported by Other Official Institutions
2021 - 2022 Dijital Özel Eğitim, Project Supported by Other Official Institutions
Tasks In Event Organizations
02 Kasım 2022 Yeşilkaya Bennett E., Aslan C., ÇİTİL M., AKÇAYIR İ., DOĞANAY BİLGİ A., ERSOY SAĞLIK C., 32nd National Special Education Congress, Scientific Congress, Ankara, Turkey
23 Mayıs 2022 Akçayır İ., Aykut Ç., Karasu N., Sözer M. A., Pektaş S., Ergül C., Aras S., Doğan M., Atbaşı Z., Durak H., et al., Dijital Özel Eğitim Program Çerçeve Belirleme Çalıştayı, Scientific Congress, Ankara, Turkey
02 Nisan 2021 Akçayır İ., Çitil M., Atbaşı Z., Bildiren A., Özdemir Kılıç M., Talas S., Özkubat U., Sanır H., 2023'e Doğru Türkiye'de Özel Eğitim Çalıştayı, Scientific Congress, Ankara, Turkey
22 Ocak 2021 Akçayır İ., Çengel M., Aydın C. H., 2023'e Doğru Dijital Eğitim "Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme", Scientific Congress, Ankara, Turkey

Metrics

Non Academic Experience
2012 - 2014 özel ahenk özel eğitim rehabilitasyon merkezi
2011 - 2012 Özel Ekinbaşak Rehabilitasyon Merkezi