Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Scıence, Kimya (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Erciyes University, Fen Fakültesi, Kimya , Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Dibenzobarallen ve Norbornen İskeletine Sahip Yeni 2-İmidazolin ve Benzimidazol Türevlerinin Sentezi

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Benzimidazol Sübstitüe 1,2,4-Triazol ve 1,3,4-Tiyadiazollerin Mikrodalga Destekli Sentezleri

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Deney Laboratuvarları İçin Metot Geçerli Kılma/Doğrulama (Validasyon/Verifikasyon) ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

  Data Analysis , RAN Kalite Eğitim Danışmanlık

 • 2021TS EN ISO/IEC 17025:2017'e Göre İç Tetkik Eğitimi (TS EN ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Standartı Tabanlı)

  Quality Management , Ran Kalite Eğitim Danışmanlık

 • 2021TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standartı Eğitimi

  Quality Management , RAN Kalite Eğitim Danışmanlık