Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic role of maspin expression in patients with cervical dysplasia and cervical cancer

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.46, sa.5, ss.759-764, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare case of ovarian cancer in a pregnant woman with metastatic non-small cell lung cancer

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.38, sa.3, ss.425-426, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Impact of laparoscopic surgery of peritoneal endometriosis and endometrioma on the outcome of ICSI cycles

SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.63, sa.5, ss.324-330, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The impact of sperm morphology on the outcome of intrauterine insemination cycles with gonadotropins in unexplained and male subfertility

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.197, ss.120-124, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Coexistence of preeclampsia and inherited thrombophilia in Turkish pregnant women

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.4, ss.1094-1100, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Zinc and Homocysteine Levels in Polycystic Ovarian Syndrome Patients with Insulin Resistance

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.158, sa.3, ss.297-304, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endothelial dysfunction and insulin resistance in young women with polycystic ovarian syndrome

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, sa.5, ss.787-791, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Manometric evaluation of anal sphincter function after vaginal and cesarean delivery

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.103, sa.2, ss.162-165, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency of the Causes of Postmenopausal Bleeding, Results of a Tertiary Referral Center in Turkey

Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electrocautery Versus Scalpel in Women Undergoing Primary Cesarean Section and Neonatal Outcomes

Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pregnancy outcomes in inflammatory skin diseases

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.52, sa.4, ss.126-130, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Laparoskopik radikal trakelektomi

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.52-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of Neuraxial Anaesthesia for Emergent Caesarean Section for Placenta Previa

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, sa.1, ss.40-43, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Laparoscopic technique of vagino sacropexy for treatment of vaginal vault prolapse and urinary urge Incontinence

Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques Part B, Videoscopy, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontaneous Fracture and Vaginal Expulsion of the Arm of Intra-Uterine Device: Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.880-882, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Germ hücreli over kanserlerinin yönetiminde güncel yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.6-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endometriyal hiperplaziler

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.31-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inherited thrombophilia in Turkish women as a risk factor for ischemic placental diseases

European Scientific Journal, cilt.10, sa.12, ss.64-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is It necessary to perform surgical staging in patients with giant immature ovarian teratomas mimicking mature cystic teratoma at frozen section

International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences, cilt.1, sa.3, ss.105-110, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İleri evre over tümörünü taklit eden peritoneal tüberkülozis Olgu sunumu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.130-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaf ve uterin prolapsusta vajinal yaklaşımlar

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, cilt.3, sa.48, ss.70-76, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vajinal agresif anjiomiksoma Olgu sunumu

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.50-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mcindoe operasyonu sonrası rektovajinal fistül gelişimi olgu sunumu

Türk Fertilite Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.281-283, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

IVF öncesi endoskopik yaklaşımların yeri

16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Laparoskopik histerektomi benim tekniğim

Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Eğitim Programları Gazi Ü, Türkiye, 01 Nisan 2018

Laparoskopik Ürojinekolojik Cerrahi

Üreme Endokrinolojisi -ART, PKOS, ENDOMETRİOZİS VE ENDOSKOPİDE TARTIŞMALI KONULAR Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2017

Vaka Örnekleri Üzerinde Ovülasyon İndüksiyon Yaklaşımları

TJOD Ankara Şubesi Temel İnfertilite Kursu 3, Türkiye, 24 Aralık 2016

Panel: Doğum Odası Uygulamaları: Neler Yapıyoruz?

Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

Endometrial stromal nodule of vagina: An extremely rare case

XXXI International Congress of the IAP and 28th Congress of the ESP, 26 Eylül 2016

Endometrioziste Cerrahi Kime, Ne Zaman

TJOD Ankara Şubesi 3. Asistan Kursu, Ankara, Türkiye, 21 Mayıs 2016

Succesful management of oocyte pick up procedure in patient with Factor VII deficiency

XIV. Annual Meeting of the Mediterranean Society For Reproductive Medicine (MSRM), İzmir, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Dismenore ve disparoni

TJOD Ankara Şubesi Kronik Pelvik Ağrı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 Nisan 2016

Adölesanda hormonal kontrasepsiyon kullanımı

Kişiye Özel Kontrasepsiyon Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 Şubat 2016

Endoskopik cerrahide kanama yönetimi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eller Laparoskopide Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 Ekim 2015

Vulvar Endometriozis

TJOD 2015 kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

Yuvarlak masa Klinik vakalar üzerinden endometriozise yaklaşım

Tjod Ankara Şubesi Endometriozisde Yenilikler ve Güncel Yaklaşım Kursu, Ankara, Türkiye, 28 Mart 2015

Brain metastasis in patient with endometrial cancer

15th Bienniel Meeting of The International Gynecologic Cancer Society, 8 - 11 Kasım 2014

Laparoskopik Vajino Sakropeksi Yeni Teknik

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Laparoskopi Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 25 Ekim 2014

Meme kanserinin uterus leiomyomuna metastazı

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Fedasrasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2014

Tu rk kadınlarının tarama testleriyle ilgili bilgi du zeyleri

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Fedasrasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2014

Pelvi k ki tlelerde radyoterapi o ncesi over transpozi syonu

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Fedasrasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2014

Carcinoma of the fallopian tube presenting as axillary palpable mass

8th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), 19 - 22 Ekim 2013, cilt.23

Evaluation of zinc deficiency in the pathophysiology of polycystic ovarian syndrome

13th World Congress of Gynecological Endocrinology ISGE 2008, Floransa, İtalya, 28 Şubat - 02 Mart 2008

Posterior slingoplastinin uterin veya kaf prolapsusu tedavisindeki etkinliği

1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2007

Dev fetal sakrokoksigeal teratom olgu sunumu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2007

Gebelikte ankilozan spondilit ve metotreksat kullanımı olgu sunumu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2007

İleri evre over kanserini taklit eden milier tu berku lozis

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2007

Creation of neovagina in a patient with mullerian agenesis The Davidov Technique

2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2006

Benign retroperitoneal schwannoma presenting a gynecologic mass

5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

Congenital ichtyosis ultrasonographic markers

5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

Prenatal diagnosis of first trimester megacystis a case report

5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

I zole tubal torsiyon olgu sunumu

5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

Aggresive angiomyxoma of vagina A case report

5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

Gastroschisis with fetal chrosomal abnormality

5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

Multipl anomalili bir fetusta kord tamponadı birliktelig i Olgu sunumu

5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Mayıs 2006

Spontaneous iliopsoas hematoma in heparin anticoagulation Cause of fetal loss during pregnancy

Altıncı Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2005

I zole fetal hidrotoraksta tedavi

10. Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop On Multiple Pregnancy, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2005

Sezaryen ile dog umda anne su tu miktarını etkileyen fakto rler

XI. TİVAK & 1. Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2004

Hysteroscopic sterilization using a micro insert device

PCOS Current Concepts Treatment & Ovulation Induction, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2003