Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of the Relationship of Dimensions of Maxillary Sinus Drainage System with Anatomical Variations and Sinusopathy: Cone-Beam Computed Tomography Findings.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, vol.29, pp.354-363, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cyst-like lesion in mandibular coronoid process: an unusual location

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, vol.123, no.4, pp.414-418, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Morphometric analysis of the foramen magnum using cone beam computed tomography

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.47, no.6, pp.1715-1722, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of Posterior Crossbite for Orthodontic Treatment Timing

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.40, no.5, pp.422-424, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Radiopacity of an endodontic core material

AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, vol.22, no.3, pp.157-159, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Radiopacity of a new root canal sealer, epiphany

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.104, no.5, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of the gonial angle in the Anatolian populations: From past to present

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.31, no.2, pp.375-378, 2007 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The precision of the panoramic mandibular index

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.35, no.6, pp.442-446, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Patterns of third molar impaction in a group of volunteers in Turkey.

Clinical oral investigations, vol.6, pp.109-13, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Awareness and Knowledge of Dentists of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.11, no.1, pp.163-169, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Quality and content analyses of YouTube videos about MRONJ.

Journal of Stomatology, vol.74, no.4, pp.254-261, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Frequency and Distribution of Fusion and Gemination inPermanent Dentition: Clinical and Radiological Study

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.348-353, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multiple dentigerous cysts with radiological findings in a non-syndromic patient

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.122-125, 2020 (Other Refereed National Journals)

The incidence of artifacts in cone beam computed tomography images: A pilot study

Annals of Medical Research, vol.26, no.11, pp.2581-2586, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkiz dişler füzyon ve geminasyon: Vaka serisi

Selçuk Dental Journal, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An evaluation of mesiodentes: A retrospective study with cone-beam computed tomography

Selcuk Dental Journal, vol.5, no.3, pp.203-210, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Maxillary Fibrous Dysplasia with Cone Beam Computed Tomography Findings: A Case Report

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, vol.19, no.3, pp.272-275, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Age Estimation Methods Using Teeth in Forensic Odontology

Journal of Ege University School of Dentistry, vol.39, no.2, pp.73-82, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Çenelerin Non-Odontojenik Kistleri

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, vol.3, no.1, pp.7-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

DENTAL MANAGEMENT AND OROFACIAL MANIFESTATIONS OF A PATIENT WITH ROBINOW SYNDROME

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.51, no.2, pp.43-48, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

PREVALENCE OF HALITOSIS AND EVALUATION OF ETIOLOGICAL FACTORS IN A TURKISH SUBPOPULATION

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.203-211, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maturation of 2 nd and 3 rd Molars and Any Relation Between Maturation of 2 nd Molars and Congenital Absence of 3 rd Molars in Turkish Population

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.22, no.2, pp.115-121, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Case Report Idiopathic antral exostoses Two rare cases in maxillary sinüs

J Oral Maxillofac Radiol, vol.4, pp.40-43, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prevalence and characteristics of impacted permanent molars in a Turkish subpopulation

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.4, no.3, pp.45-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Idiopathic antral exostoses: Two rare cases in maxillary sinus

Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, vol.4, no.2, pp.40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prevalence and characteristics of non-syndromic distomolars: a retrospective study

JOURNAL OF INVESTIGATIVE AND CLINICAL DENTISTRY, vol.6, no.4, pp.282-286, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Craniofacial Evaluation of Class I Turkish Adults Bimler Analysis

Turkish Journal of Orthodontics, vol.26, no.4, pp.169-176, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

11 Yaş Çocuklarında Diş Gelişimi Metodunun Geliştirlmesi

Ankara Medical Journal, vol.13, no.1, 2013 (Other Refereed National Journals)

11 Yaş Çocuklarında Diş Gelişimi Metodunun Geliştirilmesi

Ankara Medical Journal, vol.13, no.1, pp.22-25, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Filters to Subjective Image Quality in Different Dental Regions in Digital Panoramic Images

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.7-12, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tip 1 Diyabetli Hastalar Ve Kontrol Grubu Bireylerde Mandibular Kemik Mineral Yoğunluğunun Optik Densitometre İle Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.16-20, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dijital Panoramik Radyografide Ma Seviyesi Azaltılmasının Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.7-11, 2004 (Other Refereed National Journals)

Oral mukozal lezyonlar

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Common errors on panoramic radiographs taken in a dental school.

The journal of contemporary dental practice, vol.4, pp.24-34, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Common Errors on Panoramic Radiographs Taken in a Dental Faculty

J CONTEMP DENT PRACTİCE, vol.4, no.2, pp.24-34, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Xerostomia Semptomları ve Tükrük Akış Hızı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.5-8, 2003 (Other Refereed National Journals)

Agresiv periodontitisli hastaların dijital panoramik radyografi kullanılarak değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Agresif periodontitisli hastaların dijital panoramik ragyografi kullanarak değerlendirilmesi

Cumhuriyet Dental Journal, vol.6, no.1, pp.9-13, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Agresif Periodontitisli Hastalardaki Periodontal Defektlerin Dijital Panoramik Radyografi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.28-32, 2003 (Other Refereed National Journals)

Common errors on panoramic radiographs taken in a dental school

Journal of Contemporary Dental Practice, vol.4, pp.24-34, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Odontomalar Üzerine Retrospektif Bir Çalışma

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.1-3, 2003 (Other Refereed National Journals)

Vitamin Ve Minerallerin Dişhekimliğindeki Önemi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.51-56, 2003 (Other Refereed National Journals)

Genç Bireylerde Xerostomia Görülme Sıklığı

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.31-34, 2002 (Other Refereed National Journals)

Posteror Dişlerin Radyografik Periapikal Tanısının Hassasiyeti Belirginliği ve Güvenilirliği

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.62-64, 2002 (Other Refereed National Journals)

Oligodonti İki olgu nedeniyle

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Maksiller ve mandibuler üçüncü molar dişlerin klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi,, 2002 (Other Refereed National Journals)

Maksiller ve Mandibuler 3 Molar Dişlerin Klinik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.75-79, 2002 (Other Refereed National Journals)

Sürmüş Kompleks Odontoma Bir Olgu Raporu

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.19-21, 2002 (Other Refereed National Journals)

Direkt Dijital Radyografi DDR ve literatür taraması

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

Normal Oklüzyonlu Bireylerde Kondiler Asimetrinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.133-136, 2001 (Other Refereed National Journals)

Panoramik Radyografilerde Gonial Açının Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.122-125, 2001 (Other Refereed National Journals)

Süpernümerer Dişler Literatür Derlemesi ve Olgu Bildirimleri

Atatürk Ünversitesi Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.40-44, 2000 (Other Refereed National Journals)

Klinik Öğrencilerinin Açıortay Tekniği ile Çektikleri Periapikal Radyografilerde Görülen Hataların İncelenmesi

Atatürk Ünversitesi Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.53-56, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kron İçi Bariyer Materyallerinin Ağartma Ajanlarının Sızıntı Üzerine Etkinlikleri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.13-16, 1999 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Düzeyi İle Ağız Sağlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.21-25, 1999 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Düzeyi ile Ağız Sağlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Periapikal Radyografilerde Anatomik Oluşumlar

Trabzon Dişhekimleri Odası Dergisi, vol.3, pp.18-21, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temporomandibular eklemdeki kemiksel değişikliklerin Konik-ışınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi,1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 February 2020, vol.37, pp.55

Oral Liken Planus ve Lökoplaki: Vaka serisi

Uluslarası Ağız Kanserleri Kongresi-UAKK, 4 - 06 March 2020

İkiz Dişler Füzyon ve Geminasyon: Vaka Serisi

3.Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 April 2019, vol.6, pp.205-208

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Radyasyondan Korunma ve Uygulama Bilgilerinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, vol.6, pp.1-6

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Bozucu Faktörler

Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 1 - 03 March 2019

Mandibular Ramus: Is an Indicator for Gender Determination?

TDB 2018- 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Transverse facial morphology of patients with acromegaly.

94th Congress of the European Orthodontic Society, Edinburgh, Saint Helena, 17 - 21 Haziran 2018, Edinburgh, United Kingdom, 17 - 21 June 2018, pp.7-9

Transverse facial morphology of patients with acromegaly.

94th Congress of the European Orthodontic Society, Edinburgh, Saint Helena, 17 - 21 June 2018

Central Giant Cell Granuloma with Radiologic Features: A Retrospective Study

TDB-23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23

Keratokistik Odontojenik Tümörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Turkey, 13 - 15 April 2017

Multiple Dentigerous Cysts in a Non-syndromic Patient: A Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Sendromsuz Bir Hastada Multipl Dentigeröz Kist: Vaka Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı”, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

Maturation of Maxillary and Mandibular Second and Third Molar Teeth İn Turkish Population

Internatıonal Congress Of Anthropologıcal Scıences (ICAS) Ankara Milli Kütüphane, 9 - 11 April 2015

Evaluation of the Styloid Process on Cone Beam Computed Tomography

Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi kongresi, Turkey, 12 - 13 November 2015

Prevalence Of Supernumerary Teeth Based On Panoramic Radiographs Revisited

Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi kongresi, Turkey, 12 - 13 November 2015

Morphometric Analysis Of The Infraorbital Canal By Using Cone Beam Computed Tomography

Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi, Ankara, Turkey, 12 November 2015

The Prevalence Of Exostoses In Maxıllary Sınuses Detected By Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 April 2015

COMPARISON OF DENTAL ANXIETY AND STATE ANXIETY LEVELS OF PATIENTS WHO APPLY TO DEPARTMENT OF DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY FACULTY OF DENTISTRY UNIVERSİTY OF GAZİ

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

EVALUATION OF POSTERIOR SUPERIOR ALVEOLAR ARTERY BY CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

Idıopathıc Antral Exostoses Two Rare Cases In Maxıllary Sınus

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

Oral ve Maksillofasiyal Bulguları ile Fibröz Displazi: Vaka Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Turkey, 17 April 2015

The Prevalence Of Antral Exostoses in Maxillary Sinuses Evaluated By Cone-Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Turkey, 17 April 2015

Idıopathıc Antral Exostoses: Two Rare Cases In Maxillary Sinus

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, İzmir, Turkey, 17 April 2015

The Prevalence Of Antral Exostoses In Maxıllary Sınuses Evaluated By Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz ve Maksillafasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılım Kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

Evaluating dimensions of the Sella Turcica in Turkish Adults from Cone Beam CT images

International Congress of Anthropological Sciences, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2015

Prevalence of Second Mandibular Molars Root Variation In The Selected Turkish Population

International Congress Of Anthropological Sciences (ICAS, Turkey, 9 - 11 April 2015

Sturge-Weber Syndrome: A Case Report

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Turkey, 19 - 22 December 2014

Gardner Syndrome A Case Report

” İzmir Dişhekimleri Odası 21.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 November 2014

Gardner Syndrome: Case Report

İzmir Diş hekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Turkey, 28 - 30 November 2014

Eruption chronology of permanent teeth in Turkish boys and girls

14. Uluslararası Türk Ortodonti Kongresi, 25 - 29 October 2014

Türk Kız ve Erkek Çocuklarda Daimi Dişlerin Sürme Zamanı

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Ankara, 25 - 29 October 2014

Identıfıcatıon From Human Bıte Marks An Experımental Study

19th Congress of the European Anthropological Association Lomonosov MSU, 25 - 29 August 2014

Morphology of sella turcica in Turkish adults from past to present

19th Congress of the European Anthropological Association, Moskva, Russia, 25 - 29 August 2014

Morphology Of Sella Turcıca In Turkısh Adults From Past To Present

19th Congress of the European Anthropological Association Lomonosov MSU, 25 - 29 August 2014

Identification From Human Bite Marks: An Experimental Study

19th Congress of the European Anthropological Association, Moskva, Russia, 25 - 29 August 2014

Mandibulada Parasteziye Neden Olan Büyük Boyutlu Keratokistik Odontojenik Tümör Olgu Sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21 - 23 November 2013

Prevalence Of Posterior Crossbite In Turkish Population

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013

Türk Toplumunda Angle Malokluzyonu Ve Çapraşıklığın Dağılımı

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013 Sustainable Development

Angle Sınıflamasının Farklı Dişlenme Dönemlerindeki Dağılımı

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013 Sustainable Development

Maksilla Palatinal Bölgede Pleomorfik Adenom

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Halitozisin görülme sıklığı ve etiyolojik faktörlerin araştırılmasI

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 April 2013

Maksilla Palatinal Bölgede Mukoepidermoid Karsinom

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Mandibula Anterior Bölgede Keratokistik Odontojenik Tümör

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Mandibular Koronoid Proçesde Santral Dev Hücreli Granulom Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Halitozisin Görülme Sıklığı Ve Etiyolojik Faktörlerin Araştırılması

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Cinsiyete Göre Dental Anomalilerin Sıklığı Ve Dağılımı

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyum, Turkey, 25 - 28 April 2013 Sustainable Development

Angle sınıflamasinin farklı dişlenme dönemlerindeki dağılımı

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, Turkey, 25 - 28 April 2013 Sustainable Development

Uzun süreli oral kontraspetif kullanan iki hastada görülen eksternal kök rezorpsiyonu

17. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2012

Ağız Tabanında Skuamoz Hücreli Karsinom Olgu Sunumu

16. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, Turkey, 21 - 23 October 2011

Oral Squamous Cell Carsinoma On The Mouth Floor A Case Report

16. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 21 - 23 October 2011

Simple bone cyst or radicular cyst Differantial diagnosis and treatment of a case

XIIth European Congress of Dentomaxillo Facial Radiology 2-5 June Istanbul Turkey, 2 - 05 June 2010

Stylohiyoid Ligament Osifikasyonu Bir olgu sunumu

Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4.Uluslararası Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2007

Wilson Hastalığı Bulunan Bireylerde Oral Dokuların Oksidatif Stres Açısından Değerlendirilmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14.Uluslararası Kongresi, 31 May - 04 June 2007, pp.1

Evaluation of Calcified Carotid Atheroma on Panoramic Radiographs

BaSS 2007 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 12 - 14 April 2007, pp.1

A Revıew Of Clinical And Radiological Features In 18 Cases Of Impacted Permanent Molars

BaSS 2007 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 12 - 14 April 2007

Evaluation of randomly selected Class 1 Turkish adults Bimler Analysis

82. Congress of the European Orthodontic Society, Viyana, Austria, 4 - 08 July 2006

Evaluation Of Randomly Selected Class I Turkish Adults Bimler Analysis

82nd Congress of the European Orthodontic Society, 4 - 08 July 2006, pp.1

Konvansiyonel ve Dijital Panoramik Görüntüler Kullanılarak Mental Foramenin Lokalize Edilmesi

Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Uluslararası Kongresi, Turkey, 21 - 23 April 2006, pp.1

Tip I Diabetli Hastalarda Mandibular Kemik Yoğunluğu ve Kemik Mineral Yoğunluğu Aralarındaki İlişki

Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Uluslararası Kongresi, Turkey, 21 - 23 April 2006, pp.1 Sustainable Development

Sağlıklı ve Tip I Diabetli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması

Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Uluslararası Kongresi, Turkey, 21 - 23 April 2006, pp.1 Sustainable Development

Konvansiyonel ve Dijital Panoramik Görüntüler Kullanılarak Mandibular Foramenin Lokalize Edilmesi

Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Uluslararası Kongresi, Turkey, 21 - 23 April 2006, pp.1

Periferal Ossifying Fifroma Two Cases Report

2. National Symposium of the Association of Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology, Turkey, 16 - 18 April 2004

Radiküler Kist ve Granülomların Radyolojik Elektroforetik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11.Uluslararası Kongresi, 4 - 08 June 2003

Why Radiography

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 October 2002

Impacted Permenant Molars Three Case Reports

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 October 2002

Transpoziyon

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002

Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Sonrası Ağrı ve Ödem Kontrolünde Tiaprofenik Asit ve Etodolak

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002, pp.1

Dijital Panoramik Radyografide mA Seviyesi Azaltılmasının Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002, pp.1

Oral Mukozal Lezyonlar

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002, pp.1

Maksiller ve Mandibuler III Molarların Gömüklük Sıklığı

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002, pp.1

Ülkemizde Dental Ergonomide Karşılaşılan Problemler

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 07 September 2002

Oligodonti Üç olgu nedeniyle

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1.Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 17 - 19 May 2002

Odontomaların Görülme Sıklığı Patolojik Çalışma

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 17 - 19 May 2002, pp.1

Agresif Periodontitisli Hastalardaki Periodontal Defektlerin Dijital Panoramik Radyografi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 17 - 19 May 2002, pp.1

Genç Bireylerde Xerostomiya Görülme Sıklığı

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 17 - 19 May 2002, pp.1

Panoramik Radyografi Üzerindeki Artifaktların Değerlendirilmesi

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 17 - 19 May 2002

Distomolar İki olgu nedeniyle

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 17 - 19 May 2002

Implications of Antropometry in Dental Ergonamy

BaSS 2002 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 - 30 March 2002, pp.1

Implications of Dental Caries in Anatolia From Hunting Gathering to the Present

BaSS 2002 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 - 30 March 2002, pp.1

Dental Ergonamide Antropometrik Bir Uygulama

GÜ Dişhek. Fak. II. Uluslararası Bilmsel Kongres, 4 - 06 June 2001, pp.1

Genç Ve Erişkin Bireylerde Gözlenen Diş Gömüklük Sıklığı

II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 October 2000

The Investigation of the Incidence Third Molar Eruption Among Turkish Young Population

8th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 17 - 19 May 2000

The investigation of the incidence of third molar eruption among Turkish young population

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 01 January 2000

The Relationship Between Educational Status Oral Health Among a Group of Dental Patients

BaSS 99 İstanbul 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, 22 - 24 March 1999

Erupted Complex Odontoma A Case Report

6th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 28 - 30 October 1998

Books & Book Chapters

Dental Kayıtlar ve Kimliklendirmede Önemi.

in: Adli Diş Hekimliğinde Radyolojik Yaklaşımlar, Prof.Dr. Kahraman Güngör, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.42-46, 2020

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile gömülü dişlerin değerlendirilmesi

in: Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Kamburoğlu K, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.145-150, 2019

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Gömülü Dişlerin Değerlendirilmesi

in: Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.145-150, 2019

Dental Health in Eldery

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, , Editor, Sofia St. Kliment Ohridski University, Sofija, pp.1192-1199, 2018

Halitosis

in: Developments in Health Sciences, Bulent OZDEMİRNelya L. SHAPEKOVABilal AKHicran YILDIZFugen OZCANARSLANLyudmila IVANOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.549-555, 2017

Halitosis

in: Developments in Health Sciences, , Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, SOFFİA, pp.549-556, 2017