Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Kirikkale University, Instıtute Of Scıence, İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Deprem etkisi altındaki betonarme yapılarda zayıf kolon-güçlü kiriş birleşimleri için alternatif bir detay önerisi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Çift cidarlı kompozit kirişlerin sonlu elemanlar yöntemiyle gerilme analizi ve optimum dizaynı

  Kirikkale University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli)