Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEĞİŞKEN BOŞLUK ORANINA SAHİP BETONARME KİRİŞLERİN NÜMERİK ANALİZİ

International Conference on Engineering Sciences, 11 November 2022, pp.175-183

NUMERİCAL ANALYSİS OF REİNFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WİTHSTEEL PLATES

1st International Architectural Sciences and Application Symposium, 17 October 2021, pp.1203-1226

Elastik Olmayan Yanal Buruşmalı Burkulmaya Maruz Kalan Çift Simetri Eksenli Çelik I Kirişlerde Gövde Buruşmalarının Etkilerinin İncelenmesi

The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences (IEACES2020), Karabük, Turkey, 23 - 25 September 2020

Çift Cidarlı Kompozit Kirişler ile İlgili Nümerik Bir Çalışma

Application of Efficient & Renewable Energy Technologies in LowCost Buildings and Construction, 16 - 18 September 2013

Lateral strength of masonry walls with openings Analytical Approach

Application of Efficient & Renewable Energy Technologies in LowCost Buildings and Construction, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2013, pp.111-121 Creative Commons License

Influence of Restrained Shrinkage Cracking on In Plane Flexural Behavior of Self Compacting Concrete Beams

The Twentyfirst Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-21), 21 - 27 July 2013

Kompozit Duvarların Diyagonal Çekme Dayanımının Araştırılması

4.Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Turkey, 3 - 04 May 2013

An Analytical and Numerical Study on Flexural Behavior of AFRP Reinforced Concrete Beams

International Conference on Mechanics of Nano, Micro and Macro Composite Structures, 18 - 20 June 2012