Education Information
2001 - 2007 Doctorate, Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr), Turkey
1997 - 2000 Postgraduate, Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey
1992 - 1996 Undergraduate, Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey
Certificates, Courses and Trainings
2020 Etkili Sunum Hazırlama ve Yapma Teknikleri, Other, Gazi Üniversitesi
2018 Akreditasyon Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Quality Management, Eğitim Fakülteleri ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)
2015 Soru Yazarı Yetiştirme Eğitimi , Measurement and Evaluation, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
2012 Bilimsel Dergilerin Gelişimi ve Web of Science, Thomson Reuters-Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş., İstanbul Üniversitesi, Vocational Training, İstanbul Üniversitesi
Dissertations
2007 İlköğretim ikinci kademede konuşma ve dinleme yoluyla öğrencileri ikna üzerine bir araştırma, Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr), Doctorate
2000 Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu, Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Postgraduate
Research Areas
Social Sciences and Humanities
Academic Titles / Tasks
2016 - Continues Associate Professor, Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi
2011 - 2016 Assistant Professor, Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi
2008 - 2011 Assistant Professor, Bolu Abant İzzet Baysal University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
2007 - 2008 Research Assistant, Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
2001 - 2007 Research Assistant, Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi
1997 - 2001 Research Assistant, Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Academic and Administrative Experience
2011 - 2012 Deputy Director of Research Institute, Gazi University
Courses
2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 Anlatma Teknikleri(Z), Doctorate
2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 Akademik Yazma, Doctorate
2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Doctorate
2019 - 2020, 2020 - 2021 İnsan İlişkileri ve İletişim, Undergraduate
2020 - 2021 İletişim ve İkna Teknikleri, Undergraduate
2020 - 2021 A.SEÇMELİ-3 (SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Undergraduate
2020 - 2021 SEMİNER, Doctorate
2019 - 2020, 2020 - 2021 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI, Doctorate
2020 - 2021 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK, Doctorate
2020 - 2021 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK, Doctorate
2019 - 2020, 2020 - 2021 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI, Doctorate
2019 - 2020 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II, Undergraduate
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Postgraduate
2020 - 2021 Seminer, Postgraduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK, Postgraduate
2019 - 2020 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK, Doctorate
2019 - 2020 Seminer, Doctorate
2020 - 2021 Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Postgraduate
2020 - 2021 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Postgraduate
2020 - 2021 SEÇMELİ-IV (TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI), Undergraduate
2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 ETKİLİ İLETİŞİM, Undergraduate
2020 - 2021 OKUMA EĞİTİMİ, Undergraduate
2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Undergraduate
2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON-1, Undergraduate
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Postgraduate
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Postgraduate
2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON-2, Undergraduate
2018 - 2019 Seminer, Doctorate
2018 - 2019 Seminer, Postgraduate
2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 ANLAMA TEKNİKLERİ-I:OKUMA EĞİTİMİ, Undergraduate
2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Postgraduate
2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Postgraduate
2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Doctorate
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Postgraduate
2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Doctorate
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Postgraduate
2018 - 2019 Seminer, Doctorate
2018 - 2019 Türk Dili Eğitiminde Teknik, Yöntem ve Araçlar, Doctorate
2018 - 2019 Seminer (Z), Doctorate
2016 - 2017, 2018 - 2019 Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Akademik Yazma, Postgraduate
2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Postgraduate
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Postgraduate
2017 - 2018, 2018 - 2019 Seminer, Postgraduate
2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2018 - 2019 OKUL DENEYİMİ, Undergraduate
2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 Akademik Yazma, Postgraduate
2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2015 - 2016, 2016 - 2017 ETKİLİ İLETİŞİM, Postgraduate
2016 - 2017 ETKİLİ İLETİŞİM, Undergraduate
2015 - 2016 BEDEN DİLİ, Undergraduate
2015 - 2016 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA, Undergraduate
2014 - 2015, 2015 - 2016 Öğretmenlik Uygulaması, Undergraduate
2016 - 2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I, Undergraduate
2015 - 2016, 2016 - 2017 Yabancılara Türkçe Öğrt.de Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğt., Postgraduate
2015 - 2016 SEÇMELİ-IV (TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KARİYER PLANLAMA), Undergraduate
2013 - 2014 ANLATMA TEKNİKLERİ-I:KONUŞMA EĞİTİMİ, Undergraduate
2014 - 2015 ETKİLİ İLETİŞİM, Postgraduate
2011 - 2012, 2012 - 2013 Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğretimi, Postgraduate
2013 - 2014 SEÇMELİ-VI (TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARLAMA-II:ANLATMA BECERİLERİ), Undergraduate
2012 - 2013 SEÇMELİ (ETKİN İLETİŞİM BECERİLERİ), Undergraduate
2011 - 2012 Araştırma Teknikleri (Z), Doctorate
2011 - 2012 SEÇMELİ-VIII (ANLAM BİLGİSİ), Undergraduate
2011 - 2012 İleri Araştırma Teknikleri, Postgraduate
2012 - 2013 SEÇMELİ-I (SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON), Undergraduate
2011 - 2012 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ, Undergraduate
2010 - 2011 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI, Undergraduate
Advising Theses
2019 DENİZ K., Postgraduate, M.TARİFCİ(Student), İRAN'DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ
2019 DENİZ K., Postgraduate, C.YURDAKUL(Student), Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde akademik yazmaya yönelik bir içerik önerisi
2019 DENİZ K., Postgraduate, B.ESKİ(Student), Türkiye'de yaratıcı drama yöntemiyle dil eğitimi konulu lisansüstü araştırmaların eğilimleri
2018 DENİZ K., Doctorate, İ.YAVUZ(Student), Grafik simgelerin standartlara uygunluğu, anlaşılabilme düzeyi ve öğretimi
2018 DENİZ K., Doctorate, E.KARAGÖL(Student), Akademik yazma açısından lisansüstü tezler
2016 DENİZ K., Postgraduate, F.ŞİMŞEK(Student), Secondary 6, 7, 8 Students Of Verbal And Written Dialects Features The Use Cases In Expression
2016 DENİZ K., Postgraduate, A.ABDULLAH(Student), Iraklı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
2016 DENİZ K., Doctorate, B.KERAY(Student), Turkish Language Teachers' Opinions About the Measurement and Evaluation of Comprehension Skills
2016 DENİZ K., A.Abdullah(Student), Problems, Faced By Iraqi Students During Learning Turkish Language As a Foreign Language, and Solution Suggestions
2016 DENİZ K., Postgraduate, N.ALKOL(Student), Frequency Dictionary Of Gendarmerie Profession
2015 DENİZ K., Postgraduate, R.TARAKCI(Student), An Examination Of Nutuk In Terms Of Persuasion Techniquess
2015 DENİZ K., Postgraduate, İ.GÖK(Student), Phonetic events according to common European framework of reference for languages for Turkish learners as a foreign language
2014 DENİZ K., Postgraduate, İ.YAVUZ(Student), Graphical symbols under visual reading
2009 DENİZ K., Postgraduate, B.UYSAL(Student), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğretimi programları ve örnek kitapların değerlendirilmesi
Jury Memberships
March 2021 Committee Of Expert, Committee Of Expert, Çukurova Üniversitesi
February 2019 Committee Of Expert, Committee Of Expert, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
November 2018 Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Milli Savunma Üniversitesi
October 2017 Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Gazi Üniversitesi
Taught Courses And Trainings
2021 - 2021 Deniz K., Temel Eğitim Günleri: Okul Öncesi Dönemde Etkili İletişim
2021 - 2021 Deniz K., Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Programlar, 3
2021 - 2021 Deniz K., MESLEĞİMİZDE ETKİLİ DİL KULLANIMI
2021 - 2021 Deniz K., Yunus Emre ve Türkçe Yılı: Eğitimde Saygı
2021 - 2021 Deniz K., Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde Programlar, 2
2020 - 2020 Deniz K., Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Programlar, 1
2020 - 2020 Deniz K., Akademik Yazma, Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
2020 - 2020 Deniz K., İki Dilli Çocuklara Türkçe öğretimi Hizmet içi Eğitim Programı
2020 - 2020 Deniz K., Akademik Yazma
2019 - 2019 Deniz K., Etkili İletişim
2018 - 2018 Deniz K., Raporlama Teknikleri
2018 - 2018 Deniz K., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikleri / MEB. Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. İdari Personel Farkındalık Eğt.
2017 - 2017 Deniz K., Raporlama Teknikleri, Resmî Yazışma Teknikleri
2017 - 2017 Deniz K., Liderlik ve Takım Çalışması
2017 - 2017 Deniz K., Beden Dili ve İletişim Teknikleri
2017 - 2017 Deniz K., Çatışma ve Stres Yönetimi
2017 - 2017 Deniz K., Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
2017 - 2017 Deniz K., Eğitim Koçluğu
2016 - 2016 Deniz K., Okullarda Ölçme, Değerlendirme Uygulamaları ve Ölçmede Yeni Yaklaşımlar Kursu
2016 - 2016 Deniz K., Öğretmenim! Lütfen Beni İkna Eder misin?
2016 - 2016 Deniz K., Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Okuma Becerisi)
2014 - 2014 Deniz K., Uygulamalı Soru Hazırlama Teknikleri Kursu
2012 - 2012 Deniz K., Türkçe Dilbilgisi ve Resmî Yazışma Kuralları
2012 - 2012 Deniz K., Resmî Yazışmalar ve Dilbilgisi Kuralları
2011 - 2011 Deniz K., Resmî Yazışmalarda Türkçenin Etkili Kullanımı
2011 - 2011 Deniz K., Olumlu Eğitim Atmosferi Kursu. Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Doktorların Eğitimi Programı.
2011 - 2011 Deniz K., Yurt Dışı Göreve Uyum Kursu: "Etkili İletişim"
2011 - 2011 Deniz K., Resmî Yazışma Kuralları
2011 - 2011 Deniz K., Yazım ve Noktalama
2010 - 2010 Deniz K., Yazım ve Noktalama. Aday Memur Eğitim Programı.
2008 - 2008 Deniz K., Özgün Materyal ve Etkinlik Geliştirme Kursu
2008 - 2008 Deniz K., Türkçe Dersi Öğretim Programı'nı Tanıtma Kursu
Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Episodes in the Encyclopedia
Supported Projects
2014 - 2016 Tiyatro ve Yaratıcı Drama Atölye Uygulaması, Project Supported by Higher Education Institutions
2012 - 2015 AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK BAŞVURU METNİNE GÖRE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SES EĞİTİMİ DÜZEYLERİ, Project Supported by Higher Education Institutions
2010 - 2013 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Ekseninde Ocaklar Oymaklar ve Boylarla İlgili Adıyaman Hakkâri Ekseninde Bilgi Belge Taraması ve Sonuçlarının Yayımlanması, Project Supported by Higher Education Institutions
2005 - 2005 Urumlar Üzerine Kültürel ve Sosyo-Antropolojik Bir Araştırma , Project Supported by Higher Education Institutions
Activities in Scientific Journals
2020 - 2020 Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Scientific Committee Membership
2013 - 2014 Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Assistant Editor
2011 - 2013 Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Assistant Editor
2011 - 2012 Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, Editor
2011 - 2012 Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, Assistant Editor
Memberships / Tasks in Scientific Organizations
2018 - Continues EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Member
2013 - 2019 Tüm Bilimsel Kültürel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, Executive Board Member
2004 - 2009 Türk Dil Kurumu, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Çalışma Grubu, Member of Science Committee
Scientific Refereeing
February 2019 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
December 2018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
September 2018 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
August 2018 MİLLİ EĞİTİM, National Scientific Refreed Journal
June 2018 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
March 2018 Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Necmettin Erbakan University, Turkey
October 2016 TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
August 2016 9. Uluslararası Türkçenin Eğitim-Öğretimi Kurultayı, Conference Paper (Full Text)
July 2016 E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), National Scientific Refreed Journal
June 2016 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
June 2016 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
June 2016 E-MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (MAKÜ), National Scientific Refreed Journal
June 2016 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
June 2016 MİLLİ EĞİTİM, National Scientific Refreed Journal
March 2016 Journal of World of Turks [ZfWT], Other journals
February 2016 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
September 2014 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal
June 2012 TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, Journal Indexed in AHCI
June 2011 TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, Journal Indexed in AHCI
March 2011 TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, Journal Indexed in AHCI
Scientific Consultations
2019 - Continues Scientific Consultancy, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA / YENİMAHALLE - Yunus Emre İlkokulu
2019 - 2020 Scientific Consultancy, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA / ÇANKAYA - Namık Kemal Ortaokulu
2019 - 2020 Scientific Consultancy, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA/YENİMAHALLE- YENİMAHALLE BİLİM VE SANAT MERKEZİ
2018 - 2018 Scientific Consultancy, T.C. Millî eğitim Bakanlığı, Ölçme, değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2016 - 2016 Project Consultancy, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
2014 - 2014 Project Consultancy, MEB. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
2012 - 2012 Project Consultancy, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
2011 - 2011 Project Consultancy, MEB. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
2011 - 2011 Project Consultancy, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Tasks In Event Organizations
28 Kasım 2019 Açık F., Deniz K., Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü Bugünü YarınıÇalıştayı, Workshop Organization, Ankara, Turkey
Edit Congress and Symposium Activities
2020 12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Session Moderator, Ankara, Turkey
Invited Talks
December 2019 Etkili İletişim, Conference, T.C. Çankaya Kaymakamlığı DSİ İlkokulu , Turkey
April 2019 Eğitimde Etkili İletişim, Conference, Ordu Üniversitesi, Turkey
Visual Activities
2013 - 2014 Deniz K., Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Journal Publishing
2011 - 2013 Deniz K., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), Journal Publishing
2011 - 2012 Deniz K., Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (AHCI), Journal Publishing
2011 - 2011 Deniz K., Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, Journal Publishing