Eğitim Bilgileri
2001 - 2007 Doktora, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr), Türkiye
1997 - 2000 Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Türkiye
1992 - 1996 Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
2020 Etkili Sunum Hazırlama ve Yapma Teknikleri, Diğer, Gazi Üniversitesi
2018 Akreditasyon Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Kalite Yönetimi, Eğitim Fakülteleri ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)
2015 Soru Yazarı Yetiştirme Eğitimi , Ölçme ve Değerlendirme, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
2012 Bilimsel Dergilerin Gelişimi ve Web of Science, Thomson Reuters-Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş., İstanbul Üniversitesi, Mesleki Eğitim, İstanbul Üniversitesi
Yaptığı Tezler
2007 İlköğretim ikinci kademede konuşma ve dinleme yoluyla öğrencileri ikna üzerine bir araştırma, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr), Doktora
2000 Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Akademik Unvanlar / Görevler
2016 - Devam Ediyor Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi
2011 - 2016 Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi
2008 - 2011 Yrd.Doç.Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
2007 - 2008 Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
2001 - 2007 Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi
1997 - 2001 Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Akademik İdari Deneyim
2011 - 2012 Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Gazi Üniversitesi
Verdiği Dersler
2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 Anlatma Teknikleri(Z), Doktora
2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 Akademik Yazma, Doktora
2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Doktora
2019 - 2020, 2020 - 2021 İnsan İlişkileri ve İletişim, Lisans
2020 - 2021 İletişim ve İkna Teknikleri, Lisans
2020 - 2021 A.SEÇMELİ-3 (SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Lisans
2020 - 2021 SEMİNER, Doktora
2019 - 2020, 2020 - 2021 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI, Doktora
2020 - 2021 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK, Doktora
2020 - 2021 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK, Doktora
2019 - 2020, 2020 - 2021 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI, Doktora
2019 - 2020 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II, Lisans
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020 - 2021 Seminer, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK, Yüksek Lisans
2019 - 2020 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK, Doktora
2019 - 2020 Seminer, Doktora
2020 - 2021 Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans
2020 - 2021 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020 - 2021 SEÇMELİ-IV (TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI), Lisans
2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 ETKİLİ İLETİŞİM, Lisans
2020 - 2021 OKUMA EĞİTİMİ, Lisans
2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Lisans
2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON-1, Lisans
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON-2, Lisans
2018 - 2019 Seminer, Doktora
2018 - 2019 Seminer, Yüksek Lisans
2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 ANLAMA TEKNİKLERİ-I:OKUMA EĞİTİMİ, Lisans
2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2018 - 2019 Seminer, Doktora
2018 - 2019 Türk Dili Eğitiminde Teknik, Yöntem ve Araçlar, Doktora
2018 - 2019 Seminer (Z), Doktora
2016 - 2017, 2018 - 2019 Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Akademik Yazma, Yüksek Lisans
2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2019 - 2020 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2017 - 2018, 2018 - 2019 Seminer, Yüksek Lisans
2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2018 - 2019 OKUL DENEYİMİ, Lisans
2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 Akademik Yazma, Yüksek Lisans
2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2015 - 2016, 2016 - 2017 ETKİLİ İLETİŞİM, Yüksek Lisans
2016 - 2017 ETKİLİ İLETİŞİM, Lisans
2015 - 2016 BEDEN DİLİ, Lisans
2015 - 2016 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA, Lisans
2014 - 2015, 2015 - 2016 Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2016 - 2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I, Lisans
2015 - 2016, 2016 - 2017 Yabancılara Türkçe Öğrt.de Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğt., Yüksek Lisans
2015 - 2016 SEÇMELİ-IV (TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KARİYER PLANLAMA), Lisans
2013 - 2014 ANLATMA TEKNİKLERİ-I:KONUŞMA EĞİTİMİ, Lisans
2014 - 2015 ETKİLİ İLETİŞİM, Yüksek Lisans
2011 - 2012, 2012 - 2013 Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans
2013 - 2014 SEÇMELİ-VI (TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARLAMA-II:ANLATMA BECERİLERİ), Lisans
2012 - 2013 SEÇMELİ (ETKİN İLETİŞİM BECERİLERİ), Lisans
2011 - 2012 Araştırma Teknikleri (Z), Doktora
2011 - 2012 SEÇMELİ-VIII (ANLAM BİLGİSİ), Lisans
2011 - 2012 İleri Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans
2012 - 2013 SEÇMELİ-I (SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON), Lisans
2011 - 2012 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ, Lisans
2010 - 2011 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI, Lisans
Yönetilen Tezler
2019 DENİZ K., Yüksek Lisans, M.TARİFCİ(Öğrenci), İRAN'DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ
2019 DENİZ K., Yüksek Lisans, C.YURDAKUL(Öğrenci), Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde akademik yazmaya yönelik bir içerik önerisi
2019 DENİZ K., Yüksek Lisans, B.ESKİ(Öğrenci), Türkiye'de yaratıcı drama yöntemiyle dil eğitimi konulu lisansüstü araştırmaların eğilimleri
2018 DENİZ K., Doktora, İ.YAVUZ(Öğrenci), Grafik simgelerin standartlara uygunluğu, anlaşılabilme düzeyi ve öğretimi
2018 DENİZ K., Doktora, E.KARAGÖL(Öğrenci), Akademik yazma açısından lisansüstü tezler
2016 DENİZ K., Yüksek Lisans, F.ŞİMŞEK(Öğrenci), Ortaokul 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin sözlü ve yazılı anlatımlarında ağız özelliklerini kullanım durumları
2016 DENİZ K., Yüksek Lisans, A.ABDULLAH(Öğrenci), Iraklı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
2016 DENİZ K., Doktora, B.KERAY(Öğrenci), Türkçe öğretmenlerinin anlama becerilerinde ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri
2016 DENİZ K., A.Abdullah(Öğrenci), Iraklı Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2016 DENİZ K., Yüksek Lisans, N.ALKOL(Öğrenci), Jandarma mesleğine yönelik sıklık sözlüğü
2015 DENİZ K., Yüksek Lisans, R.TARAKCI(Öğrenci), Nutuk'un ikna teknikleri açısından incelenmesi
2015 DENİZ K., Yüksek Lisans, İ.GÖK(Öğrenci), Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne göre Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerde karşılaşılan ses olayları
2014 DENİZ K., Yüksek Lisans, İ.YAVUZ(Öğrenci), Görsel okuma kapsamında grafik simgeler
2009 DENİZ K., Yüksek Lisans, B.UYSAL(Öğrenci), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğretimi programları ve örnek kitapların değerlendirilmesi
Jüri Üyelikleri
Mart 2021 Bilirkişi Kurulu, Bilirkişi Kurulu, Çukurova Üniversitesi
Şubat 2019 Bilirkişi Kurulu, Bilirkişi Kurulu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kasım 2018 Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Milli Savunma Üniversitesi
Ekim 2017 Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Gazi Üniversitesi
Verdiği Kurs ve Eğitimler
2021 - 2021 Deniz K., Temel Eğitim Günleri: Okul Öncesi Dönemde Etkili İletişim
2021 - 2021 Deniz K., Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Programlar, 3
2021 - 2021 Deniz K., MESLEĞİMİZDE ETKİLİ DİL KULLANIMI
2021 - 2021 Deniz K., Yunus Emre ve Türkçe Yılı: Eğitimde Saygı
2021 - 2021 Deniz K., Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde Programlar, 2
2020 - 2020 Deniz K., Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Programlar, 1
2020 - 2020 Deniz K., Akademik Yazma, Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
2020 - 2020 Deniz K., İki Dilli Çocuklara Türkçe öğretimi Hizmet içi Eğitim Programı
2020 - 2020 Deniz K., Akademik Yazma
2019 - 2019 Deniz K., Etkili İletişim
2018 - 2018 Deniz K., Raporlama Teknikleri
2018 - 2018 Deniz K., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikleri / MEB. Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. İdari Personel Farkındalık Eğt.
2017 - 2017 Deniz K., Raporlama Teknikleri, Resmî Yazışma Teknikleri
2017 - 2017 Deniz K., Liderlik ve Takım Çalışması
2017 - 2017 Deniz K., Beden Dili ve İletişim Teknikleri
2017 - 2017 Deniz K., Çatışma ve Stres Yönetimi
2017 - 2017 Deniz K., Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu
2017 - 2017 Deniz K., Eğitim Koçluğu
2016 - 2016 Deniz K., Okullarda Ölçme, Değerlendirme Uygulamaları ve Ölçmede Yeni Yaklaşımlar Kursu
2016 - 2016 Deniz K., Öğretmenim! Lütfen Beni İkna Eder misin?
2016 - 2016 Deniz K., Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Okuma Becerisi)
2014 - 2014 Deniz K., Uygulamalı Soru Hazırlama Teknikleri Kursu
2012 - 2012 Deniz K., Türkçe Dilbilgisi ve Resmî Yazışma Kuralları
2012 - 2012 Deniz K., Resmî Yazışmalar ve Dilbilgisi Kuralları
2011 - 2011 Deniz K., Resmî Yazışmalarda Türkçenin Etkili Kullanımı
2011 - 2011 Deniz K., Olumlu Eğitim Atmosferi Kursu. Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Doktorların Eğitimi Programı.
2011 - 2011 Deniz K., Yurt Dışı Göreve Uyum Kursu: "Etkili İletişim"
2011 - 2011 Deniz K., Resmî Yazışma Kuralları
2011 - 2011 Deniz K., Yazım ve Noktalama
2010 - 2010 Deniz K., Yazım ve Noktalama. Aday Memur Eğitim Programı.
2008 - 2008 Deniz K., Özgün Materyal ve Etkinlik Geliştirme Kursu
2008 - 2008 Deniz K., Türkçe Dersi Öğretim Programı'nı Tanıtma Kursu
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ansiklopedide Bölümler
Desteklenen Projeler
2014 - 2016 Tiyatro ve Yaratıcı Drama Atölye Uygulaması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2012 - 2015 AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK BAŞVURU METNİNE GÖRE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SES EĞİTİMİ DÜZEYLERİ, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2010 - 2013 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Ekseninde Ocaklar Oymaklar ve Boylarla İlgili Adıyaman Hakkâri Ekseninde Bilgi Belge Taraması ve Sonuçlarının Yayımlanması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2005 - 2005 Urumlar Üzerine Kültürel ve Sosyo-Antropolojik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler
2020 - 2020 Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği
2013 - 2014 Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Yardımcı Editör
2011 - 2013 Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yardımcı Editör
2011 - 2012 Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, Editör
2011 - 2012 Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, Yardımcı Editör
Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
2018 - Devam Ediyor EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Üye
2013 - 2019 Tüm Bilimsel Kültürel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, Yürütme Kurulu Üyesi
2004 - 2009 Türk Dil Kurumu, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Çalışma Grubu, Bilim Kurulu Üyesi
Bilimsel Hakemlikler
Şubat 2019 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Aralık 2018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Eylül 2018 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Ağustos 2018 MİLLİ EĞİTİM, Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2018 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Mart 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Ekim 2016 TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Ağustos 2016 9. Uluslararası Türkçenin Eğitim-Öğretimi Kurultayı, Bildiri (Tam Metin)
Temmuz 2016 E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2016 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2016 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2016 E-MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (MAKÜ), Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2016 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2016 MİLLİ EĞİTİM, Hakemli Bilimsel Dergi
Mart 2016 Journal of World of Turks [ZfWT], Diğer Dergiler
Şubat 2016 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Eylül 2014 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Haziran 2012 TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, AHCI Kapsamındaki Dergi
Haziran 2011 TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, AHCI Kapsamındaki Dergi
Mart 2011 TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, AHCI Kapsamındaki Dergi
Bilimsel Danışmanlıklar
2019 - Devam Ediyor Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA / YENİMAHALLE - Yunus Emre İlkokulu
2019 - 2020 Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA / ÇANKAYA - Namık Kemal Ortaokulu
2019 - 2020 Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA/YENİMAHALLE- YENİMAHALLE BİLİM VE SANAT MERKEZİ
2018 - 2018 Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, T.C. Millî eğitim Bakanlığı, Ölçme, değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2016 - 2016 Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
2014 - 2014 Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, MEB. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
2012 - 2012 Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
2011 - 2011 Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, MEB. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
2011 - 2011 Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler
28 Kasım 2019 Açık F., Deniz K., Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü Bugünü YarınıÇalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Ankara, Türkiye
Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri
2020 12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Oturum Başkanı, Ankara, Türkiye
Davetli Konuşmalar
Aralık 2019 Etkili İletişim, Konferans, T.C. Çankaya Kaymakamlığı DSİ İlkokulu , Türkiye
Nisan 2019 Eğitimde Etkili İletişim, Konferans, Ordu Üniversitesi, Türkiye
Yayıncılık Etkinlikleri
2013 - 2014 Deniz K., Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Dergi Yayıncılığı
2011 - 2013 Deniz K., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), Dergi Yayıncılığı
2011 - 2012 Deniz K., Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (AHCI), Dergi Yayıncılığı
2011 - 2011 Deniz K., Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, Dergi Yayıncılığı