Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Symbolic play: mother and child behaviours

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KALİTE: ANNELERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.3, pp.70-84, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Cinsel İstismara İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi: Nitel Bir Bakış

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.6, no.1, pp.123-139, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beş Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Stilleri ile Sosyal Yetkinlik ve Davranış Durumlarının İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.10, pp.2195-2206, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ”Anne- Baba” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.3, pp.252-265

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESi, Alanya/ANTALYA, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.394-401

AİLELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU TERCİH EDERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUKLARI KRİTERLERİN İNCELENMESİ

III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESi, Alanya/ANTALYA, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.387-393

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KALİTE: AİLELERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

Çocukların gözüyle yaşlılık: Kalıpyargılar

1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 30 June - 01 July 2017

Evaluation of Early Childhood Education in Turkey

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017

An Investigation Of Play Behaviors And Social Behaviors by Gender

The IIER International Conference, 3 - 04 October 2016, pp.46-51

Middle Childhood Attachment And Family Relationships

The IIER International Conference, 3 - 04 October 2016, pp.52-56

Books & Book Chapters

The Effect of Perceptual, Emotional, and Cognitive-Based Creative Drama Education on Children’s Perspective-TakingSkills

in: Educational Sciences Research in the Globalizing World, Recep EFE, Irina KOLEVA, Handan Asude BAŞAL, Mümin TUFAN, Emin ATASOY, Editor, Sofia St. Kliment Ohridski University, Sofija, pp.168-176, 2018