Education Information

Education Information

 • 2016 - 2019 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  PALADYUM İLE KAPLANMIŞ ÇELİK ELEKTROT ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU, BORHİDRÜR TAYİNİNDE KULLANIMI VE KOROZYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Bakır ve bizmut’un kare dalga voltametrisi ile aynı anda tayini

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English