Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  1950 sonrası Türk edebiyatında varoluşçu felsefeden etkilenen yazarların romanlarında yapı, tema ve anlatma

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  İlhan Tarus’xxun hayatı ve eserleri üzerine monografik bir çalışma

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)