Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Telaffuzun Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar

Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı, Ankara, Turkey, 28 June 2019, pp.133-139

Kahramanın Bitmeyen yazgısı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Tamamlanmamışlık Meselesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2018, pp.269-284

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Edebi Metinlerin İşlevi ve Metin Seçimiyle İlgili Sorunlar

Uluslararası Türk Dili vve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 17 - 18 April 2017, pp.437-441

Divan Şiiri Karşısında Behçet Necatigil

Doğumunun 100. Yılında Behçet Necatigil Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 May 2016

Laleli den Dünyaya Tersine Bir Tramvay Bir Yapılanma Biçimi Olarak Cemal Süreya nın Şiiri

Cemal Süreya Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2015., İstanbul, Turkey, 27 April 2015

Books & Book Chapters

Kâğıttan Bir Dünya

Çolpan Kitap, Ankara, 2023

Serbest Okuma

Pruva Yayınları, Ankara, 2021

Yabancılara Türkçe Öğretiminin Güncel Sorunları

in: Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı, Emrah Boylu, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.43-46, 2021

Anlama Arzusu

Çolpan Kitap, Ankara, 2020

Turgut Uyar’xxın Modernite Karşıtı Söylemi

in: Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İbrahim Dilek - İhsan Kalenderoğlu, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.387-392, 2019

Yesevi Türkçe A2 Temel Düzey Çalışma Kitabı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi Yayınları, 2017

Yesevi Türkçe A1 Temel Düzey Çalışma Kitabı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üiversitesi Yayınları, 2017

A1 TEMEL DÜZEY ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

A1 TEMEL DÜZEY DERS KİTABI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, 2016

Yesevi Türkçe A1 Temel Düzey Ders Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2016

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisinin İşlevi

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Kuramlar Yöntemler Beceriler Uygulamalar, Faruk Yıldırım, Burak Tüfekçioğlu, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.261-266, 2016

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Düzeyde İletişim ve Uygulamalar

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar 1, Hayati Develi, Şeref Ateş, Şaban Çobanoğlu, Mustafa Balcı, İbrahim Gültekin, Nezir Temur, Rahman Ademi, Mustafa Kurt, İlhan Erdem, Halit Karatay, Deniz Melanlıoğlu, Osman Mert, Salim Pilav, Mehmet Ülker, Editor, Yunus Emre Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.79-86, 2016

Mehmed Âkif

Cümle Yayınları, Ankara, 2015

DEVRİNİN EDEBYAT MÜNEKKİDİ

in: PEYAMİ SAFA, BEŞİR AYVAZOĞLU, SELÇUK KARAKILIÇ, Editor, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.459-471, 2015

Celâl Nuri İleri nin Romanları

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2012

Metrics

Publication

68

Thesis Advisory

17

Open Access

14