Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kültür ve Miras Öğrenme Alanı Kazanımları ve Değerlendirme Sorularının BloomTaksonomisi Açısından İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.78, pp.59-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 100 YILINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

The Jourbal of Academic Social Science, vol.4, no.27, pp.455-465, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL BİLGİLER DERSİ İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÜNİTESİİÇİN KAVRAM ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.6, pp.70-79, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İpek Yolu Tarihinin Öğretiminde ABD Merkezli Bazı Yaklaşımlar Tekonoloji Proje ve Müze

Kastamonu Eğtitm Dergisi, vol.24, no.1, pp.421-430, 2016 (Other Refereed National Journals)

İpek Yolu Tarihinin Öğretiminde Abd Merkezli Bazı Yaklaşımlar Teknoloji Proje ve Müze

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.1, pp.421-430, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnkışaftan İnhitata Bir Türk Sultanı Alaaddin Muhammed Harezmşah 1200 1220

Türkiyat Araştırmaları, no.23, pp.125-148, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnkışaftan İnhitata Bir Türk Sultanı Alaaddin Muhammed Hrezmşah 1200 1220

Türkiyat Araştırmaları, no.23, pp.125-148, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnanç Olgusunun ve Tarihi Olayların Türk Halkında Oluşturduğu İslam Dünyası Algısı

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.1, pp.13-26, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Moğol İstilası Tehlikesi Ön Asya hakimlerinin Tutumu

123 Kösedağ Savaşı ve Anadolunun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 10 December 2017

Stepan Şaumyan ve Ermenilerin Bakü Soykırımı

20. Yüzyılda Türk-Müslüman halklarına Karşı, Lenkeran, Azerbaijan, 22 - 27 April 2017

Göktürk kağanlığı zamanında çin-türk münasebetleri

Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 27 April 2017

Safevi Hanedanlığının Sonu ve Nadir Şah ıh İktidar Yıllarında Osmanlı İran İlişkileri

The Ninth Conference of Cultural and Historical Relations Between Iran and Turkey, Reşt, Iran, 28 - 29 May 2016, pp.114

Moğol Baskısı Üzerine Celaleddin Harezmşah ın Hindistan a Çekilmesi ve Buradaki Faaliyetleri

Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, India, 26 - 27 March 2015

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı nda Kafkasya Politikası

I. Dünya Savaşı ve Azerbaycan, Azerbaijan, 19 - 21 June 2014

Books & Book Chapters

1252 ve 1256 Tarihli Yazımlara Göre Yabanâbâd Kazasında Nufus Durumu

in: KIZILCAHAMAM 100 YAŞINDA, Seyfettin Erşahin, Hüseyin Çınar, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Kızılcahamam Belediyesi Kültür Hizmetleri, Ankara, pp.493-502, 2016

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.395-408, 2016

II. Kılıçarslan Zamanında Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.311-342, 2016

Harezmşahlar Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.251-268, 2016