Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Almanya-Osmanlı Devleti İttifakının Sebilürreşad Adlı Osmanlı Matbuatına Yansımaları

Mondros ve Versay'ın 100. Yılında Türk-Alman İlişkileri, Würzburg, Germany, 08 November 2018, pp.93-100

Moğol İstilası Tehlikesi Ön Asya hakimlerinin Tutumu

123 Kösedağ Savaşı ve Anadolunun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 10 December 2017

Stepan Şaumyan ve Ermenilerin Bakü Soykırımı

20. Yüzyılda Türk-Müslüman halklarına Karşı, Lenkeran, Azerbaijan, 22 - 27 April 2017

Göktürk kağanlığı zamanında çin-türk münasebetleri

Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 27 April 2017

Safevi Hanedanlığının Sonu ve Nadir Şah ıh İktidar Yıllarında Osmanlı İran İlişkileri

The Ninth Conference of Cultural and Historical Relations Between Iran and Turkey, Reşt, Iran, 28 - 29 May 2016, pp.114

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı nda Kafkasya Politikası

I. Dünya Savaşı ve Azerbaycan, Azerbaijan, 19 - 21 June 2014

Books & Book Chapters

The Effect of Using Virtual Museum in “Travel in History of Turkish” Unit of Primary Education 7th Grade Social Studies Course on Student’s Academic Success

in: New Horizons in Social Stıdies Education, Çetin Turhan, Kılcan, Bahadır, İnel, Yusuf, Çepni Osman, Editor, SRA Strategie Researches Academy, Ankara, pp.171-192, 2021

Hanlıklar Devrinden Günümüze Karabağ ve Hocalı Katliamı

in: Hocalı Katliamı, Yel, Selma, Önal Tekin, Baba, Ahmet, Editor, Tarihdaş Yayınları, Ankara, pp.16-33, 2020

Ankara, Hacı Bayram-ı Veli ve Milli Mücadele

in: Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.485-502, 2018

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.395-408, 2016

II. Kılıçarslan Zamanında Selçuklu Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.311-342, 2016

Harezmşahlar Devleti

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.251-268, 2016

1252 ve 1256 Tarihli Yazımlara Göre Yabanâbâd Kazasında Nufus Durumu

in: KIZILCAHAMAM 100 YAŞINDA, Seyfettin Erşahin, Hüseyin Çınar, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Kızılcahamam Belediyesi Kültür Hizmetleri, Ankara, pp.493-502, 2016