Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A practical formula for determining growth

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, vol.23, no.3, pp.194-198, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of a newly designed orthodontic miniplate platform for elevating the miniplate over the gingiva: A 3-dimensional finite element analysis

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.148, no.1, pp.110-122, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of different enamel conditioning techniques for orthodontic bonding

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.42, no.1, pp.32-38, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of herbal teas on the shear bond strength of orthodontic brackets

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.31, no.4, pp.385-389, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

COMPARISON OF FINISHING AND POLISHING SYSTEMS FOR RESIDUAL RESIN REMOVAL AFTER DEBONDING

JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, vol.17, no.3, pp.209-215, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of light-cured filled sealant on shear bond strength of metal and ceramic brackets bonded with a resin-modified glass ionomer cement

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.135, no.2, pp.194-198, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of fluoride-releasing light-cured resin on shear bond strength of orthodontic brackets

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.135, no.1, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Malocclusions on Craniomandibular Movements

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.24, no.2, pp.123-130, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişik dik yön yüz büyüme paternine sahip iskeletsel sınıf 2 vakaların incelenmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012 (Other Refereed National Journals)

Cerrahi destekli unilateral maksiller genişletme Bir olgu sunumu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011 (Other Refereed National Journals)

Farklı Ajanlarla İntrakoronal Ağartma Sonrası Yapıştırılan Braketlerin Bağlanma Kuvvetleri

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.177-181, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tensile bond strength of lingual orthodontic brackets with adhesive systems World Journal of Orthodontics

World Journal of Orthodontics, vol.11, no.4, pp.393-397, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Devital Ağartma Uygulanmış Dişlere Yapıştırılan Braketlerin Bağlanma Kuvvetlerinin İncelenmesi

Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi,, vol.4, pp.626-631, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tensile bond strength of lingual orthodontic brackets with adhesive systems

world journal of orthodontics, vol.11, no.4, pp.393-397, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Servikal Headgear Uygulamasının Dentofasiyal Yapılar Üzerindeki Uzun Dönem Etkilerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.25-32, 2009 (National Refreed University Journal)

Orta Kraniyal Fossa ile Malokluzyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.93-98, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yüksek Açılı Sınıf II Vakaların Manyetik Fonksiyonel Apareylerle Tedavisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.147-158, 2008 (Other Refereed National Journals)

Monokristalin Seramik Braketlerin Kesme Bağlanma Kuvvetlerinin ve Kopma Sonrası Oluşan Artık Adeziv Miktarının İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.35-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Okluzyonun Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonuna Etkisi

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.21, pp.3-12, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çenelik Uygulamasının Mandibula Üzerinde Oluşturduğu Gerilmenin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.25-32, 2008 (Other Refereed National Journals)

Dört Farklı Ortodontik Braketin Kesme Bağlanma Kuvvetlerinin ve Kopma Sonrası Oluşan Artık Adeziv Miktarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.7-12, 2008 (Other Refereed National Journals)

İskeletsel Açık Kapanışın Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.65-73, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çiğneme Kaslarının Mandibula Üzerinde Oluşturduğu Gerilmenin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.69-76, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ortodontik Amaçla Kullanılan Yapıştırma Simanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.129-137, 2006 (Other Refereed National Journals)

Mine Yüzey Sertliği Üzerine Bitki Çaylarının Etkisinin Değerlendirilmes

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.143-149, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

sınıf 3 maloklüzyona sahip hastaya ortodontik ve restoratif yaklaşım

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 December 2017

estetik braketlerin renk stabilitelerinin incelenmesi ve karşılaştırılması

15. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu, 5 - 07 November 2017

Ortodontik braketlerin apeks bulucuların doğruluğu üzerine etkisi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Angle Sınıf II Bölüm 1 Olgunun Tedavisi ve 1 Yıllık Takibi Bir Olgu Sunumu

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2016

Evaluation of different enamel conditioning techniques for orthodontic bonding

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011

Books & Book Chapters

3. Bölüm: Gelişimin Erken Dönemleri

in: güncel ortodonti, nilüfer darendeliler, Editor, elsevier- ankara nobel tıp kitabevleri, Ankara, pp.60-83, 2020

2. Bölüm: Büyüme ve Gelişim Kavramları.

in: güncel ortodonti, nilüfer darendeliler, Editor, Elsevier- Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.18-59, 2020

4. Bölüm: Gelişimin Geç Dönemleri

in: güncel ortodonti, nilüfer darendeliler, Editor, elsevier- ankara nobel tıp kitabevleri, Ankara, pp.84-106, 2020

İskeletsel Sınıf II Olgularda KullanılanHerren Aktivatörü ve Forsus AygıtınınKesici Dişler Üzerindeki EtkilerininKarşılaştırılması

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti -Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.57-65, 2019

Forsus Aygıtı

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti - Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.50-56, 2019

Dental Ölçüler ve Çalışma Modeli Hazırlanması

in: Ortodontinin Temelleri Tanı ve Tedavi, Erhan Özdiler, Editor, Atlas Kitapçılık, Ankara, pp.19-31, 2013