Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

sınıf 3 maloklüzyona sahip hastaya ortodontik ve restoratif yaklaşım

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 December 2017

estetik braketlerin renk stabilitelerinin incelenmesi ve karşılaştırılması

15. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu, 5 - 07 November 2017

Ortodontik braketlerin apeks bulucuların doğruluğu üzerine etkisi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Angle Sınıf II Bölüm 1 Olgunun Tedavisi ve 1 Yıllık Takibi Bir Olgu Sunumu

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2016

Evaluation of different enamel conditioning techniques for orthodontic bonding

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011

Thermal Response to Buccal Tube Bonding Using Different Light Sources,

42th IADR (International Association for Dental Research) Congress,, Thessaloniki, Greece, 26 - 29 September 2007, pp.1

Books & Book Chapters

3. Bölüm: Gelişimin Erken Dönemleri

in: güncel ortodonti, nilüfer darendeliler, Editor, elsevier- ankara nobel tıp kitabevleri, Ankara, pp.60-83, 2020

2. Bölüm: Büyüme ve Gelişim Kavramları.

in: güncel ortodonti, nilüfer darendeliler, Editor, Elsevier- Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.18-59, 2020

4. Bölüm: Gelişimin Geç Dönemleri

in: güncel ortodonti, nilüfer darendeliler, Editor, elsevier- ankara nobel tıp kitabevleri, Ankara, pp.84-106, 2020

İskeletsel Sınıf II Olgularda KullanılanHerren Aktivatörü ve Forsus AygıtınınKesici Dişler Üzerindeki EtkilerininKarşılaştırılması

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti -Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.57-65, 2019

Forsus Aygıtı

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti - Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Nilüfer Darendeliler, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.50-56, 2019

Dental Ölçüler ve Çalışma Modeli Hazırlanması

in: Ortodontinin Temelleri Tanı ve Tedavi, Erhan Özdiler, Editor, Atlas Kitapçılık, Ankara, pp.19-31, 2013