Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açlık Süreçlerini Göstermek Amacıyla Oruç Tutan Bireylerde Bağırsak Mikrobiyota Analizleri

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017

Bacteriome and mycobiome analysis underscore the role of fungal dybiosis in nonalcoholic steatohepatitis: Fusarium genus as a novel player?

XXXth International Workshop on Helicobacter Microbiota in Inflammation Cancer, Bordeaux, France, 6 - 09 September 2017, vol.22

Dönem 1 Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Uygulamasının Değerlendirilmesi

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyum, Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2011