Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin, çocuk beslenmesine yönelik inanç ve uygulamaları

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi: 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu, 22 - 24 October 2018

Çok Kültürlü Kişilik ile Farklılıklara Saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

II. ULUSLARARASITÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 September 2015

Okul öncesi dönemde ortaya çıkan ön okuryazarlığın kavramsal açıdan incelenmesi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler

in: Aile Eğitimi ve Katılımı, Ersay, Ebru & Kanak, Kübra, Editor, Lisans yayıncılık, İstanbul, pp.199-232, 2021

Okul Öncesi Dönemde Fen Öğretim Yöntemleri

in: Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU,Dr.Öğr.Üyesi Banu ÖZKAN, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.0-262, 2018

Erken Çocukluk Döneminde Fen Öğretim Yöntemleri

in: Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu Dr. Öğr. Üyes, Banu Özkan, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.17-46, 2018

Decroly Okulları

in: Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar, Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.202-222, 2017