Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erzincan Tren Garı

DOCOMOMO 2021 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2021 Sustainable Development

Erzincan Şeker Fabrikası

DOCOMOMO 2021 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2021

Ankara Ayaş Sadullah Paşa İlkokulu

DOCOMOMO 2020 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020 Sustainable Development

Erzincan Sümerbank Bez Fabrikası

DOCOMOMO 2020 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020 Sustainable Development

1939 DEPREMİNİN GÖLGESİNDE ENDÜSTRİLEŞME ÇABALARI VE ERZİNCAN’IN KENT KURGUSUNDAKİ ETKİLERİ

II. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK LİSANSÜSTÜ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 20 November 2020, pp.114-115

Erzincan Sümerbank Bez Fabrikası Yerleşkesi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019