Education Information

Education Information

  • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

  • 1999 - 2005 Undergraduate

    Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey