Education Information

Education Information

 • 1982 - 1986 Doctorate

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr), Turkey

 • 1979 - 1982 Postgraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 1974 - 1978 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1986 Doctorate

  İzmir, Maraş ve İstanbul'un İşgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler

  Ankara University, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)

 • 1982 Postgraduate

  Enver Paşa’nın Türkistan’daki Faaliyetleri

  Ankara University, Tarih Bölümü