Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ermeni Meselesinin Tarihi Gelişimi ne Dair

Türk Yurdu Dergisi, vol.26, no.226, pp.75-81, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Lozan Türk Yurdu

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.13, no.37, pp.31-75, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Şeyh Said İsyanı

Yeni Türk Ansiklopedisi, vol.10, pp.3868-3870, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Refik Saydam

Yeni Türk Ansiklopedisi, vol.9, pp.3430-3431, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Sadık Bey Tayyareci

Yeni Türk Ansiklopedisi, vol.9, pp.3324-3325, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Sadık Bey Miralay

Yeni Türk Ansiklopedisi, vol.9, pp.3324, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Millî Mücâdele

Yeni Türk Ansiklopedisi, vol.6, pp.2374-2395, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Sâdâbat Pakt ı

Yeni Türk Ansiklopedisi, vol.9, pp.3320-3321, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Şemseddin Fenarî

Yeni Türk Ansiklopedisi, vol.10, pp.3850-3851, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Ocaklarının Spora Bakışı ve Faaliyetleri

TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI III, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018, pp.541-549

Hazırlanan Raporlara Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devletin Arap Alevîlerine (Nusayrîler) Yaklaşımı

IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.479-489

HARF İNKILÂBI VE BALKANLAR

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE DİLİ SEMPOZYUMU, ÜSKÜP, Macedonia, 27 - 29 September 2018

TARİHSEL DÜŞÜNMENİN ESASLARI VE TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI

2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU), Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Dünden Bugüne Etimesgut’ta Sağlık Hizmetleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, 29 - 30 March 2018

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da sosyal hayat

Uluslararası Tarihte Etimesgut. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.3, pp.448-452

Atatürk’ün Ankarası ve Etimesgut

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018

Osmanlı Devleti Kaynaklarına Göre I. Dünya Savaşında Romanya Ordusu

TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, KÖSTENCE, Romania, 4 - 06 October 2017, pp.15

Türk Ocaklarının Kuruluşunda Rol Oynayan Azerbaycanlı Aydınlar ve Bakü Türk Ocağı

I. MİLLETLERARASI TÜRKİYE-AZERBAYCAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.1-827

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Konusuna Yönelik Örnek Bir Çokluortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi «Soğuk Savaş Döneminde Türkiye» Konusuna Yönelik Örnek Bir Çokluortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması, 1 - 03 September 2016

Aile Tarihi Öğretimi Neden Önemlidir

IV. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 1 - 03 September 2016

İzmir in İşgali Üzerine Yapılan Protesto Ve Mitingler

Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir - Ege Üniversitesi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2012

Milli Mücadele ve Haymana

Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey, 01 January 2012

Makedonya Eğitim Kurumlarında OkutulanTarih Kitaplarında Osmanlı Türk İmajı

Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu V”,12-16 Nisan 2011, Prizren, Serbia, 12 - 16 April 2011

Balkan Türkleri ve Atatürk

Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu”, 3 - 7 Aralık 2007, Zagreb, Croatia, 3 - 07 December 2007

Türkistan Vilayetinin Gazeti nin Türkistan Tarihi Araştırmalarındaki Önemi

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı - 9-15 Nisan 2006, İZMİR - ÇEŞME, Turkey, 01 January 2007, pp.1959-1963

Kafkasya da Rus ve Ermeni Mezalimi

Yakın Tarihimizde Türkler’e Karşı İzlenen Katliam ve Sürgünler - Yay. Haz. Mustafa Kahramanyol, Ankara, Turkey, 01 January 2005, pp.135-150

Basmacılık Hareketi ve Enver Paşa Atatürk

4.Uluslararası Kongresi. 25-29 Ekim 1999, Kazakhstan, 01 January 2000, pp.699-718

İstiklâl i Osmâni Günü ve Bugünün Antep te Kutlanması

Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu Bildirileri, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 October 1999, pp.29-38

Atatürk ün Fikir ve Düşüncelerinin Evrensel Değeri

Atatürk ve Manastır Sempozyumu Bildirileri, 12-13 Ekim 1998 Manastır- Bitola, MANASTIR - BİTOLA, 01 January 1999, pp.173-185

Milli Mücadele de Kayseri ve Havalisinin Çeşitli Olaylar Karşısında Gösterdiği Tepkiler

II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 1998

Maraş ta Ermeni Mezalimi Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler

T.T.K. Milletlerarası I. Atatürk Sempozyumu ( Açılış Konuşmaları-Bildiriler) 21-23 Eylül 1987, Ankara, Turkey, 21 - 23 September 1987, pp.1109-1119

İzmir in İşgali Üzerine Karadeniz Bölgesinde yapılan protesto ve Mitingler

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, II. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri(Uluslararası-I), Samsun, Turkey, 01 January 1990, pp.159-167

Milli Mücadele de Kastamonu

Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastomonu Sempozyumu, Turkey, 01 January 1989, pp.133-143

İzmir in İşgâli Üzerine Karadeniz Bölgesinde Yapılan Protesto ve Mitingler

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun, Turkey, 01 January 1988, pp.463-470

Batı Trakya Türk Devletleri

Ankara Üniversitesi, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 January 1987, pp.775-782

Books & Book Chapters

Tarih Yazıcılığında Destanların Önemi

in: Altay Toplulukları Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar, İlhan Şahin - Fahri Solak Güljanat K. Ercilasun - Enkhbat Avirmed M. Bilal Çelik - Aymira Taşbaş Erhan Taşbaş, Editor, TDBB, İstanbul, pp.205-225, 2022

Tarihte Etimesgut

Etimesgut Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, 2018

Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2015

Reşat Genç’xxin Hayatı ve Eserlerine Dair

in: Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, MEHMET ŞAHİNGÖZ, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.1-17, 2015

20.Yüzyılın Başında Kazan Tatarlarının Basın Organları(1905-1917)

in: Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, MEHMET ŞAHİNGÖZ, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.211-242, 2015

Milli Mücadele ve Haymana

in: 90 Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, , Editor, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, pp.53-69, 2012

Yozgat İsminin Menşeine Dair

in: Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, , Editor, Yozgat Türk Ocağı Yayını, Yozgat, pp.599-609, 2010

Kafkasya’da Rus ve Ermeni Mezalimi

in: Yakın Tarihimizde Türkler e Karşı İzlenen Katliam ve Sürgünler, , Editor, Yay. Haz. Mustafa Kahramanyol, Ankara, pp.135-150, 2005

İsmail Gaspıralı ve Salname-i Türki

in: İsmail Bey Gaspıralı İçin, Hakan Kırımlı, Editor, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkez Yayınları, Ankara, pp.175-180, 2004