Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RENEWABLE ENERGY PERFORMANCE OF OECD COUNTRIES: A WINDOW ANALYSIS APPLICATION

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.37, sa.1, ss.305-318, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AN EVALUATION WITH WINDOW ANALYSIS TO DETERMINE THE ENVIRONMENTAL EFFICIENCIES OF THE COUNTRIES THAT POLLUTE THE WORLD

Uluslararası ikdisadi idari Bilimler dergisi, ss.855-870, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dünya Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Performansları Değerlendirmesi: Bir Window Analiz Uygulaması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY PRODUCTION PERFORMANCES OF OECD COUNTRIES

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 23 - 25 Ekim 2017

Assessment of Renewable Energy Production Performances of OECD Contries

International Congress of Health and Environment, 23 - 25 Ekim 2017

OECD Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Performans Trendi ve Kararlılığının İncelenmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Veri ZarflamaAnalizi ile Emisyon Performansları Değerlendirmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Veri Zarflama Analizi ile Emisyon Performans Değerlendirmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 25 - 27 Ekim 2017

Veri Zarflama Analizi Etkinlik Skorlarına Dayalı Karar AğacıSınıflandırması: Ar-Ge Örneği

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 Ekim 2017

G20 Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Etkinliğinin Dengeli Performans Ağırlıkları Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerinin Ar-Ge Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015