Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Gazi University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Bazı 4,6-disübstitüe-3(2H)-piridazinon türevi bileşiklerin sentezi ve analjezik etkilerinin incelenmesi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Merkaptoasetik Asit’xxin beta-nitrostirenlerle verdiği katılma ürünlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasotik Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English