Biography

1975 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. İlkokulu Silifke’de, ortaokul ve liseyi Manisa’nın Salihli ilçesinde tamamladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümünü kazandı. 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Kırıkkale iline öğretmen olarak atandı. Kırıkkale’de yaklaşık olarak 1,5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1999 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2000 yılında “Kadmiyum Klorür (CdCl2.H2O) Metal Tuzunun Su Kurbağaları (Rana ridibunda Pallas, 1771) Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması ve Davranış Değişimlerinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2005 yılında ise “Ağıza Uygulanan Yabancı Maddelerin Kan ve Kalp Dokusuna Etkilerinin İncelenmesi” isimli doktora çalışmasını tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında “Hayvan Fizyolojisi ve Ekofizyoloji” alanında Doçentlik unvanını aldı. 2014 yılı kasım ayında profesör ünvanı aldı. 2016-2017 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Learning Knowledge


Doctorate
2000 - 2005
Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

Postgraduate
1997 - 2000
Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
1993 - 1997
Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

Doctorate, Ağıza uygulanan yabancı maddelerin kan ve kalp dokusuna etkilerinin incelenmesi, Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), 2005
Postgraduate, Kadmiyum klorür (CdCl2.H2O) metal tuzunun su kurbağaları (rana ridibunda pallas, 1771) üzerindeki akut toksik etkisinin araştırılması ve davranış değişimlerinin incelenmesi, Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), 2000

Academic Titles / Tasks


Professor
2014 - Continues
Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Associate Professor
2009 - 2014
Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Assistant Professor
2008 - 2009
Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Research Assistant
1999 - 2008
Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Supported Projects

 1. Coşkun M., Selvi M., TUBITAK Project, Sürdürülebilir Doğa Yolculuğu İçin Ekokids, 2021 - 2021
 2. Selvi M., Sarıtaş D., TUBITAK Project, Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegrasyonu-III, 2021 - 2021
 3. Selvi M., Öner Armağan F., TUBITAK Project, Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor, 2021 - 2021
 4. Selvi M., Project Supported by Higher Education Institutions, Tatlısu ekosisteminde endişe yaratan kirleticilerin araştırılması, 2018 - 2021
 5. Selvi M., Yıldırım B., TUBITAK Project, ÖĞRET STEM KAMPI, 2020 - 2020
 6. Selvi M., Öner Armağan F., TUBITAK Project, Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor II , 2019 - 2019
 7. Selvi M., Sarıtaş D., Project Supported by Other Official Institutions, FEN ÖĞRETİMİNDE ALANA ÖZGÜ YÖNTEM-MATERYAL UYUMU VE ENTEGRASYONU, 2019 - 2019
 8. Selvi M., Bilici S. C. , TUBITAK Project, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları II, 2014 - 2014
 9. SELVİ M., KIZILCIK H. Ş. , AKKUŞ H., TUBITAK Project, Geleceğin Bilim İnsanları İçin Uygulamalı Bilim Okulu, 2014 - 2014
 10. SELVİ M., Project Supported by Higher Education Institutions, ÖZ-DÜZENLEME FAALİYETLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KUVVET VE HAREKET KONUSUNU KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ, 2011 - 2014
 11. SELVİ M., Project Supported by Higher Education Institutions, Özdüzenleme Faaliyetleri ile Zenginleştirilmiş Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunu Kavramsal Anlamalarına ve Akademik Özyeterliklerine Etkisi, 2011 - 2014
 12. Yamak H., Bilici S. C. , Karataş S., SELVİ M., KAVAK N., TUBITAK Project, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları, 2013 - 2013
 13. Selvi M., Aydoğdu M., TUBITAK Project, Beypazarı ında Uygulamalı Çevre Eğitimi II, 2013 - 2013
 14. Selvi M., Aydoğdu M., TUBITAK Project, Beypazarı ında Uygulamalı Çevre Eğitimi, 2012 - 2012
 15. Selvi M., TUBITAK Project, Sentetik Piretiroidlerden İmiprothrin ve Neonikotinoidlerden İmidacloprid in Tatlı su İstakozu Bireylerine Akut Toksik ve Subletal Etkilerinin İncelenmesi, 2011 - 2012
 16. Selvi M., Gül A., Project Supported by Higher Education Institutions, Emet Kütahya ve civarındaki su sistemlerinde su sediment ve balık dokularında Arsenik birikim, 2011 - 2012
 17. Selvi M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sentetik Piretiroidlerden İmiprothrin ve Neonikotinoidlerden İmidacloprid’in Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Bireylerine Akut Toksik ve Subletal Etkilerinin İncelenmesi, 2011 - 2012
 18. SELVİ M., TUBITAK Project, İlk ve Orta Öğretimde Proje Yürütme ve Uzman Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi, 2011 - 2011
 19. Selvi M., Sarıkaya R., Project Supported by Higher Education Institutions, Bazı pretroidlerin metofluthrin and transfluthrin genotoksik etkisinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile araştırılması, 2010 - 2011
 20. Selvi M., Elçin E., Project Supported by Higher Education Institutions, Sinir Sisteminin Öğretilmesi Amacıyla Omurgasız ve Omurgalı Hayvan Modelleri, 2009 - 2010
 21. Selvi M., Sarıkaya R., TUBITAK Project, Bazı Gıda Katkı Maddelerinin Genotoksik etkisinin Drosophila melanogaster de Wing Spot Test ile Araştırılması, 2006 - 2009
 22. Selvi M., Erkoç F., Project Supported by Higher Education Institutions, Endokrin Üreme Sistemini Bozucu Kimyasalların Balıklar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2007 - 2008
 23. Selvi M., Erkoç F., Project Supported by Higher Education Institutions, Sofralık Zeytin Fermentasyonunda Starter Kültür Kullanımı, 2005 - 2006
 24. Selvi M., Erkoç F., Project Supported by Higher Education Institutions, Bazı Biyoaktif Moleküllerin Teorik Olarak İncelenmesi, 2003 - 2004

Jury Memberships

Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, October, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, September, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, April, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, April, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, October, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, March, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, March, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, October, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, April, 2018
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, December, 2017
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, December, 2017
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, April, 2017
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, April, 2017
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Gazi Üniversitesi, April, 2017

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. The sublethal effects of (2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) on narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)
  Benli A. Ç. , Sahin D., Selvi M., Sarıkaya R., Memmi B. K. , Sepici Dinçel A.
  ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, vol.67, pp.289-296, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 2. Sublethal Toxicity of Esbiothrin Relationship with Total Antioxidant Status and In Vivo Genotoxicity Assessment in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay
  SELVİ M., ÇAVAŞ T., Benli A. Ç. , Memmi B. K. , ÇİNKILIÇ N., SEPİCİ DİNÇEL A., VATAN Ö., YILMAZ D., SARIKAYA R., Zorlu T., et al.
  ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, vol.28, no.11, pp.644-651, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 3. Hemolymph biochemical parameters reference intervals and total hemocyte counts of narrow clawed crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)
  SEPİCİ DİNÇEL A., ALPARSLAN Z. N. , Benli A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., ÖZKUL İ. A. , Erkoc F.
  ECOLOGICAL INDICATORS, vol.24, pp.305-309, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 4. Sublethal propoxur toxicity to juvenile common carp (Cyprinus carpio L., 1758): biochemical, hematological, histopathological, and genotoxicity effects
  GÜL A., Benli A. Ç. , Ayhan A., Memmi B. K. , SELVİ M., SEPİCİ DİNÇEL A., Cakirogullari G. C. , Erkoc F.
  ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, vol.31, no.9, pp.2085-2092, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 5. Evaluation of potential genotoxicity of five food dyes using the somatic mutation and recombination test
  SARIKAYA R., SELVİ M., Erkoc F.
  CHEMOSPHERE, vol.88, no.8, pp.974-979, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 6. Genotoxicity assessment of carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings by tissue DNA damage and micronucleus test, after environmental exposure to fenitrothion
  SEPİCİ DİNÇEL A., Sahin D., Benli A. Ç. , SARIKAYA R., SELVİ M., Erkoc F., Altan N.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, vol.21, no.5, pp.388-392, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 7. The Acute Toxicity of Fenitrothion on Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Association with Biomarkers of Lipid Peroxidation
  SARIKAYA R., SEPİCİ DİNÇEL A., Benli A. Ç. , SELVİ M., Erkoc F.
  JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, vol.25, no.3, pp.169-174, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 8. Sublethal cyfluthrin toxicity to carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings: Biochemical, hematological, histopathological alterations
  SEPİCİ DİNÇEL A., Benli A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., Sahin D., ÖZKUL İ. A. , Erkoc F.
  ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.72, no.5, pp.1433-1439, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 9. INVESTIGATION OF ACUTE TOXICITY OF NICKEL (NICKEL (II) CHLORIDE) ON GUPPIES (Poecilia reticulata Pallas, 1859)
  Selvi M.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.694-698, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 10. Investigation of acute toxicity of fenitrothion on guppies Poecilia reticulata
  Sarikaya R., Selvi M., Kocak O., Erkoc F.
  JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, vol.27, no.4, pp.318-321, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 11. Investigation of acute toxicity of (2,4-dichlorophen oxy) acetic acid (2,4-D) herbicide on crayfish (Astacus leptodactylus Esch 1823)
  Benli A. Ç. , Sarikaya R., Sepici-Dincel A., Selvi M., Sahin D., Erkoc F.
  PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, vol.88, no.3, pp.296-299, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 12. Effect of L-NAME administration on plasma, heart tissue NO and MDA levels in rabbit
  SELVİ M., Karatas F., Coskun Ş., Erbas D.
  TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.32, no.4, pp.160-164, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 13. How sublethal fenitrothion is toxic in carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings
  Sepici-Dincel A., Sarikaya R., Selvi M., Sahin D., Benli C. K. , Atalay-Vural S.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, vol.17, no.8, pp.489-495, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 14. Acute toxicity, behavioral changes, and histopathological effects of deltamethrin on tissues (gills, liver, brain, spleen, kidney, muscle, skin) of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fingerlings
  Yildirim M. Z. , Benli A. Ç. , Selvi M., Ozkul A., Erkoc F., Kocak O.
  ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, vol.21, no.6, pp.614-620, 2006 (Journal Indexed in SCI)
 15. The effect of L-NAME administrations after oral mucosal incision on wound NO level in rabbit
  Coskun Ş., Karatas F., Acarturk F., Olmus H., Selvi M., Erbas D.
  MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, vol.278, pp.65-69, 2005 (Journal Indexed in SCI)
 16. Investigation of acute toxicity of (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid (2,4-D) herbicide on larvae and adult Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)
  Sarikaya R., Selvi M.
  Environmental Toxicology and Pharmacology, vol.20, no.2, pp.264-268, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 17. Investigation of acute toxicity of chlorpyrifos-methyl on guppy Poecilia reticulata
  Selvi M., Sarikaya R., Erkoc F., Kocak O.
  Chemosphere, vol.60, no.1, pp.93-96, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 18. Investigation of acute toxicity of fenitrothion on peppered corydoras (Corydoras paleatus) (Jenyns, 1842)
  Sarikaya R., Selvi M., Erkoc F.
  Chemosphere, vol.56, no.7, pp.697-700, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 19. Environmental education for sustainable development
  Selvi M., Selvi M.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.13, no.9, pp.900-902, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 20. Investigation of the acute toxic effect of mercury (II) chloride on Corydoras paleatus and its behavioral changes
  Selvi M., Sarikaya R.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.13, pp.1398-1401, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 21. Investigation of acute toxicity of cadmium chloride (CdCl2 center dot H2O) metal salt and behavioral changes it causes on water frog (Rana ridibunda Pallas, 1771)
  Selvi M., Gul A., Yilmaz M.
  CHEMOSPHERE, vol.52, no.1, pp.259-263, 2003 (Journal Indexed in SCI)
 22. Investigation of acute toxicity of permethrin on guppies Poecilia reticulata
  Baser S., Erkoc F., Selvi M., Kocak O.
  CHEMOSPHERE, vol.51, no.6, pp.469-474, 2003 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Fen Bilimleri Dersi “İnsan ve Çevre” Ünitesi Akademik Başarı Testi Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  Çiçek Ö., Selvi M.
  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.601-630, 2021 (National Refreed University Journal)
 2. BEŞİNCİ SINIF ''ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI'' ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME
  Güven Ç., Selvi M.
  International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, vol.3, no.1, pp.133-156, 2021 (Other Refereed National Journals)
 3. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Ekosistem, Biyolojik Çeşitlilik Ve Çevre Sorunları Başarı Testinin Geliştirilmesi
  Aydın E., Selvi M.
  Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.661-682, 2020 (National Refreed University Journal)
 4. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi
  Köse M., Selvi M.
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.226-251, 2020 (National Refreed University Journal)
 5. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  İleri Y. E. , Selvi M., Köse M.
  Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.51-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. The Development of Environmental Motivation Scale at Secondary Schools and Analysis ofDifferent Variables of Studentsrsquo Motivation Towards Environment
  Çiçek Şentürk Ö., Selvi M.
  educational policy analysis and strategic research, vol.14, no.3, pp.218-236, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. Teaching Applications’xx Based On 7E Learning Model Centered STEM Activity Effect On Academic Achievement
  Güven Ç., Selvi M., Benzer S.
  Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, vol.6, pp.73-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. Ortaokul Öğrencilerinin STEM Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Yıldırım B., Selvi M.
  Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.47-54, 2018 (Other Refereed National Journals)
 9. Analysis of Teacher Candidates’ Views on Sustainable Development
  SELVİ M., SELVİ M., GÜVEN YILDIRIM E., ÖNDER A. N.
  Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.87-104, 2018 (Other Refereed National Journals)
 10. ÜST BİLİŞ STRATEJİLERİNE DAYALI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖRNEĞİ
  Güven Ç., Selvi M., Dökme İ.
  Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 11. Öz Düzenleme Faaliyetleri İle ZenginleştirilmişAraştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim StratejisininKavramsal Anlamaya ve Akademik Öz Yeterliğe Etkisi
  Kayacan K., Selvi M.
  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.5, pp.1771-1786, 2017 (Other Refereed National Journals)
 12. AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON EFFECTS OF STEM APPLICATIONS AND MASTERY LEARNING1
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.13, no.2, pp.183-210, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 13. The Relationship between Pre-service Teachers' Awareness Levels of Electromagnetic Pollution and other Environmental Problems
  Koklukaya A. N. , Yildirim E., Selvi M.
  EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.67, pp.17-35, 2017 (Journal Indexed in ESCI)
 14. GEÇERLİ GÜVENİLİR BİR PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HÜCRE BÖLÜNMELERİ KONUSU ÖRNEĞİ
  KÖSE M., SELVİ M.
  Turkish studies, vol.11, no.9, pp.559-578, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 15. Examination of the effects of STEM education integratedas a part of science technology society and environmentcourses
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.3684-3695, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 16. Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Karikatürlerin Akademik Başarı Ve Endişe Düzeyine Etkisi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, no.2, pp.427-446, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 17. The Effects of Cartoons Prepared by Pre Service Science Teachers on Academic Achievement And Anxiety Level
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  Journal of Theory and Prcatice in Education, vol.12, no.2, pp.427-446, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 18. The Awareness Levels of Science and Technology Teacher Candidates Towards Ecological Footprint
  YILDIZ E., SELVİ M.
  Journal of Turkish Science Education, vol.12, no.4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 19. Solunum Sistemi Konusunun İlköğretimde Dramatizasyon Tekniği ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
  DİKMENLİ VARDAR G., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.239-250, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 20. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzleri ve Ekolojik Ayak İzini Azaltma Yolları Konusundaki Görüşleri
  YILDIZ E., SELVİ M.
  Gazi Eğitim Fakültesi, vol.35, no.3, pp.457-487, 2015 (Other Refereed National Journals)
 21. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bir Ölçme Değerlendirme Aracı Olarak V Diyagramına İlişkin Görüşleri
  DOĞRU M., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E.
  Turkish Studies, vol.10, no.15, pp.299-312, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 22. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.155-171, 2015 (Other Refereed National Journals)
 23. Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.3, pp.105-121, 2015 (Other Refereed National Journals)
 24. Öğretim Materyali Olarak 3 İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi
  GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.94-105, 2015 (Other Refereed National Journals)
 25. ADAPTATION OF STEM ATTITUDE SCALE TO TURKISH
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  Turkish Studies, vol.10, no.3, pp.1117-1130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 26. Pre Service Science Teachers Mental Images towards Biology Concept Metaphor Analysis Sample
  ULUKÖK Ş., BAYRAM K., SELVİ M.
  International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.3, pp.244-259, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 27. Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster mwh X flr de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi
  SARIKAYA R., SELVİ M., AKKAYA N., ACAR M., ERKOÇ F.
  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, vol.5, no.1, pp.38-46, 2010 (Other Refereed National Journals)
 28. Acute toxicity of deltamethrin on Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.1758) larvae and fry
  Karasu Benli A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., Erkoç F., Koçak O.
  Gazi University Journal of Science, vol.22, no.1, pp.1-4, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)
 29. Acute Toxicity of Deltamethrin on Nile Tilapia Oreochromis niloticus L Larvae and Fry
  KARASU BENLİ A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., ERKOÇ F., Koçak O.
  Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-4, 2009 (Other Refereed National Journals)
 30. The effect of using v-diagrams on the achievement of students in biology laboratories: Examples of osmosis and diffusion Bi̇yoloji̇ laboratuvarlarinda v-di̇yagrami kullaniminin akademi̇k başari üzeri̇ne etki̇si̇: di̇füzyon-osmos örneǧi̇
  Yakişan M., SELVİ M., SARIKAYA R., SELVİ M.
  Milli Egitim, no.177, pp.217-223, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)
 31. Biyoloji laboratuarlarında V diyagramı kullanımının akademik başarı üzerine etkisi difüzyon osmos örneği
  YAKIŞAN M., SELVİ M., SARIKAYA R., SELVİ M.
  Milli Eğitim Dergisi, vol.177, pp.217-223, 2008 (Other Refereed National Journals)
 32. V Diyagramlarının hayvan fizyolojisi laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi
  SARIKAYA R., SELVİ M., SELVİ M., YAKIŞAN M.
  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.341-347, 2004 (Other Refereed National Journals)
 33. The study of the toxic efects of mercury II chloride to chup Leuciscus cephalus L 1758
  GÜL A., YILMAZ M., SELVİ M.
  G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, no.4, 2004 (Other Refereed National Journals)
 34. Civa II Klorür ün Poecilia reticulata Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması ve Davranış Değişimlerinin İncelenmesi
  SARIKAYA R., SELVİ M., YILMAZ M., GÜL A., ERKOÇ F.
  Türk Sucul Yaşam Dergisi (Turkish Journal of Aquatic Life), vol.1, no.1, pp.83-89, 2003 (Other Refereed National Journals)
 35. Civa II Klorür ün Poecilia reticulata üzerindeki akut toksik etkisinin araştırılması ve davranış değişimlerinin incelenmesi
  SARIKAYA R., SELVİ M., YILMAZ M., GÜL A., ERKOÇ F.
  Türk Sucul Yaşam Dergisi, no.1, pp.83-89, 2003 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

 1. Biyoloji Ortaöğretim 10
  SARIKAYA R., SELVİ M., Salim İlker F.
  Semih Ofset Yayınları, 2019
 2. İnsan ve Makine Etkileşimi: Artırılmış Gerçeklik ve UygulamaÖrnekleri
  Aydeniz M., KARAHAN E., ÇALIK M., AYDIN M., Şılbır G. M. , Yıldız M., Eroğlu B., ORMANCI Ü., KARATAŞ F. Ö. , BİLİCAN K., et al.
  in: KURAMDAN UYGULAMAYA STEM EĞİTİMİ, Salih Çepni, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.413-441, 2017
 3. STEM Öğretme-Öğrenme Modelleri: 5E Öğrenme Modeli, ProjeTabanlı Öğrenme ve STEM SOS Modeli
  SELVİ M., YILDIRIM B.
  in: Kuramdan Uygulamaya STEMAE Eğitimi, salih çepni, Editor, Pegem Yayıncılık, pp.203-238, 2017
 4. ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 11
  SARIKAYA R., SELVİ M., FİLİZ S. İ.
  TEKNO ARTI, 2016
 5. ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10
  SARIKAYA R., SELVİ M., FİLİZ S. İ.
  SEMİH OFSET, 2016
 6. Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı 10 sınıf
  SARIKAYA R., SELVİ M., Filiz S. İ.
  Semih Ofset S.E.K. Yayınları, 2015
 7. Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı 11 sınıf
  SARIKAYA R., SELVİ M., Filiz S. İ.
  Teknoartı, 2015
 8. Biyoloji Laboratuvarının Temelleri
  ELÇİN A. E. , ERKOÇ F., ATİK A. D. , SELVİ M., SARIKAYA R., Öztekin M.
  Palme Yayıncılık, 2010
 9. Biyoloji Laboratuvarı ve Arazi uygulamaları Canlılar Ekoloji Doğayı Koruma
  ERKOÇ F., Öztekin M., ATİK A. D. , SARIKAYA R., SELVİ M.
  Palme Yayıncılık, 2010
 10. Molekülden Hücreye Dokudan Fizyolojiye Biyoloji Deneyleri
  ELÇİN A. E. , ERKOÇ F., SARIKAYA R., SELVİ M., ATİK A. D. , Öztekin M.
  Palme Yayıncılık, 2010
 11. Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I-II
  SELVİ M., MERİÇ G., AFACAN Ö., EKİCİ E., TAŞKIN EKİCİ F., EROĞLU B., İNCE AKA E., GÜVEN YILDIRIM E., YILDIRIM H. İ. , ŞENSOY Ö., et al.
  Pozitif, Ankara, 2009
 12. Hayvan Fizyolojisi Uygulamaları Gazi Eğitim Fakültesi 2004 Ankara
  ERKOÇ F., SARIKAYA R., SELVİ M.
  Gazi Üniversitesi Ders Kitabı, 2004

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Ortaokul 5. sınıf ’İnsan ve Çevre’ ünitesine yönelik çevre başarı testi geliştirilmesi
  ÇİÇEK ŞENTÜRK Ö., SELVİ M.
  VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019, pp.922-923
 2. Ortaokul çevre motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi
  ÇİÇEK ŞENTÜRK Ö., SELVİ M.
  VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019, pp.924-925
 3. Investigation of Preservice Science Fields Teachers’ Attitudes to Nanotechnology According to Various Variables
  ŞENEL ZOR T., ASLAN O., SELVİ M.
  VIth International EurasianEducational Research Congress, 19 - 22 June 2019
 4. Online Stem Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  YILDIRIM B., ŞAHİN E., SELVİ M.
  Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresİ, 12 - 14 April 2019
 5. Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bir Araştırma Tasarlayabilme Durumları ve Görüşlerinin Belirlenmesi
  ÖNDER A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., AYDOĞDU M., SELVİ M.
  ERPA , International Congresses on Education, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018
 6. STEM Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  International Conference on STEM and Educational Sciences, 3 - 05 May 2018
 7. 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi
  Güven Ç., Selvi M., Benzer S.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018
 8. Kelime İlişkilendirme Testi İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının PISA’ ya Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  ÇİÇEK Ö., GÜVEN YILDIRIM E., ÖNDER A. N. , SELVİ M.
  1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 9 - 11 April 2018, pp.78
 9. Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  ÇİÇEK Ö., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018
 10. Kelime İlişkilendirme Testi İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pısa’ Ya Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  ÇİÇEK Ö., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018
 11. Üstbiliş Stratejilerine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Fen Bilimleri Dersi Örneği
  Güven Ç., SELVİ M., DÖKME İ.
  . World Conference on Educational and Instructional Studies, 26 - 28 October 2017
 12. The histopathological effects of sublethal fenitrothion on narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch. 1823)
  SARIKAYA R., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., memmi b., SEPİCİ DİNÇEL A., ERKOÇ F.
  1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4 - 06 October 2017
 13. 2005 YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2013YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN’xx’xxCANLILAR VE HAYAT’xx’xx ÖĞRENME ALANINDAKİ BİLİMSEL SÜREÇBECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Ahi B., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 16 September 2017
 14. The Histopathological Effects of Sublethal Fenitrothion on Narrow Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esc. 1823)
  SARIKAYA R., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., SEPİCİ DİNÇEL A., koçak memmi b., ERKOÇ F.
  1. İnternational Symposium on Limnology and Freshwater and Freshwater Fisheries, 4 - 06 October 2017
 15. ORTAOKUL 6.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNDE KULLANILANKAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINAVE FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
  Ayhan H., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 16 September 2017
 16. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAK TARAMA TERCİHLERİ
  ahi b., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 September - 16 June 2017
 17. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynak Tarama Tercihleri
  AHİ B., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017
 18. 2005 Yılı 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle 2013 Yılı 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan ”Canlılar ve Hayat” Öğrenme Alanındaki Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması
  SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017
 19. Ortaokul 6.Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi
  AYHAN H., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017
 20. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığı ile Bilim Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  ERPA International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017
 21. Examination Of Post-GraduateStudents Perspective On Environmental Problems With Slogans and Banners
  ÇİÇEK Ö., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  26thInternational Conference on Educational Sciences (ICES), 20 - 23 April 2017
 22. KARBAMATLI PESTİSİTLERDEN CARBARYL İN TATLI SU İSTAKOZLARINDA Astacus leptodactylus Esch 1823 AKUT TOKSİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Kubilay B., KARASU BENLİ A. Ç. , SELVİ M.
  3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 November 2016
 23. Karbamatlı Pestisitlerden Carbaryl in Tatlısu istakozlarında Astacus leptodactylus Esch 1823 Akut Toksik Etkisinin Belirlenmesi
  kubilay b., SELVİ M., KARASU BENLİ A. Ç.
  3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 November 2016
 24. Determination of Biodiversity Value Levels of Teacher Candidates
  GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.115-120
 25. Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları
  KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  ERPA International Congress on Education, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015
 26. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  ERPA International Congress on Education, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015
 27. Teacher Candidates Views On Sustainable Development
  SELVİ M., SELVİ M., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N.
  International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015
 28. Science Teacher Candidates Opinions on V Diagrams as a Measurement and Evaluation Method
  DOĞRU M., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E.
  International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015
 29. Denizkestanesi Paracentrotus lividus ve Sazan Cyprinus carpio balıklarında Lambda cyhalothrin in ekotoksikolojik etkileri
  ERKMEN B., HAYRETDAĞ S., ERKOÇ F., SELVİ M., KARASU BENLİ A. Ç. , GÜL G.
  II. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2014
 30. Deniz kestanesi (Paracentrotus lividus) ve Sazan (Cyprinus carpio) balıklarına lambda-cyhalothrin’xxin ekotoksikolojik etkileri
  ERKMEN B., HAYRETDAĞ S., ERKOÇ F., SELVİ M., Çelik Çakıroğulları G., GÜNAL A. Ç. , GÜL G.
  II. Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2014
 31. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  ERPA International Congresses on Education, İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014
 32. Scale Development Study for Alternative Assessment Techniques
  KÖKLÜKAYA A. N. , KAYACAN K., KÖSE M., SELVİ M.
  V. World Conference on Educational Sciences (WCES), Roma, Italy, 5 - 08 February 2013
 33. Sazan balığı (C. carpio L. 1758) fingerlinglerinde propoxur’un genotoksik etkisinin eritrosit mikronükleus testi ile belirlenmesi
  GÜL A., GÜNAL A. Ç. , ÖZKUL A., KOÇAK MEMMİ B., SELVİ M., SEPİCİ DİNÇEL A., Çelik Çakıroğulları G., ERKOÇ F.
  16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011
 34. Chlorpyrifos-ethyl’in sub-lethal dozunun sazan balıklarının (C. carpio L.1758) hematolojik ve biyokimyasal parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
  Çelik Çakıroğulları G., GÜNAL A. Ç. , SEPİCİ DİNÇEL A., SELVİ M., SARIKAYA R., ERKOÇ F.
  16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011
 35. Aquatic sublethal (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) herbicide toxicity to narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)
  GÜNAL A. Ç. , SARIKAYA R., SEPİCİ DİNÇEL A., SELVİ M., ŞAHİN D., ERKOÇ F.
  3rd International Symposium, Genotoxicity in aquatic systems:Causes, effects and future needs, Freiburg im Breigau, Germany, 22 - 24 September 2010
 36. In vivo Genotoxicity Assessment of Esbiothrin in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay
  SELVİ M., ÇAVAŞ T., Benli A. Ç. , Memmi B. K. , ÇİNKILIÇ N., SEPİCİ DİNÇEL A., VATAN Ö., YILMAZ D., SARIKAYA R., Zorlu T., et al.
  9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.126-127
 37. Tatlı su istakozu Astacus leptodactylus Esch. 1823) hemolemf biyokimya analizi ve sınır değerleri
  SEPİCİ DİNÇEL A., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 June 2010
 38. Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında fenitrothion’un genotoksik etkisinin eritrosit mikronukleus testi ile belirlenmesi
  GÜNAL A. Ç. , SEPİCİ DİNÇEL A., SARIKAYA R., SELVİ M., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 21 June - 25 May 2010
 39. Fenitrothion ve 2,4-D (2,4-DichlorophenoxyAsetik Asit) Herbisitinin Kerevite (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Akut Toksisitesinde Lipid Peroksidasyonu Düzeyleri
  SEPİCİ DİNÇEL A., SARIKAYA R., GÜNAL A. Ç. , ŞAHİN D., SELVİ M., BOSTANCI N., ERKOÇ F.
  7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2009
 40. Travma İyileşme Modeli: Sinir Rejenerasyonu
  YÜKSEL M., ELÇİN E., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., SEPİCİ DİNÇEL A., DİKER Ş., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  VIII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 20 April 2008
 41. Histopathology and some blood characteristics of carp (Cyprinus carpio) after sublethal exposure to fenitrothion
  GÜNAL A. Ç. , YAVUZCAN H., SELVİ M., SARIKAYA R., ERKOÇ F., ÖZKUL A.
  Aquaculture Europe 2007, 24 - 27 September 2007
 42. Investigation of acute toxicity of cyfluthrin on crayfish (Astacus leptodactylus Esch. 1823)
  SELVİ M., GÜNAL A. Ç. , SARIKAYA R., ŞAHİN D., ERKOÇ F.
  6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, 2 - 05 November 2006
 43. Beta-Cypermethrin’in Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Yavruları Üzerindeki Akut Toksisitesinin Araştırılması
  GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., YILDIRIM Z., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 June 2006
 44. Fenitrothion’un Tilapia (Oreochromis niloticus L.) larva ve yavruları üzerindeki akut toksisitesinin araştırılması
  GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., ÖZKUL A., ERKOÇ F., YILDIRIM Z., SARIKAYA R.
  XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 24 June 2004
 45. Deltametrinin Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Balıkları Üzerindeki Histopatolojik Etkileri
  YILDIRIM Z., GÜNAL A. Ç. , ÖZKUL A., SELVİ M., ERKOÇ F.
  XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 24 June 2004

Expert Reports

 1. Bilirkişi raporu
  Selvi M., Ateş S.
  9. İdare mahkemesi, pp.5, Ankara, 2020

Academic and Administrative Experience

2021 - Continues Rectorate Commissioner Gazi University
2021 - Continues Rectorate Commissioner Gazi University
2020 - Continues University Executive Board Member Gazi University
2020 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi
2020 - Continues Member of the Senate Gazi University
2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi
2020 - Continues Dean Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi
2016 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi
2016 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi
2016 - 2017 Vice Dean Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi
2013 - 2016 Deputy Head of Department Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Advising Theses

SELVİ M., Argümantasyon destekli eğitici çizgi romanların öğrencilerin çevreye yönelik ilgi, motivasyon ve akademik başarılarına etkisi ile öğrenci deneyimleri, Doctorate, Ö.ÇİÇEK(Student), 2020
SELVİ M., STEM UYGULAMALARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 7E ÖĞRENME MODELİ'NİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ, Doctorate, Ç.GÜVEN(Student), 2020
SELVİ M., Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik kaygılarına ve akademik başarılarına etkisi, Postgraduate, Z.BURCU(Student), 2020
SELVİ M., 2005-2013 ve 2018 yılları fen dersi öğretim programlarına dayalı ders kitaplarının ''canlılar ve hayat'' öğrenme alanındaki bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması, Postgraduate, B.AHİ(Student), 2019
SELVİ M., 2013 yılı ile 2018 yılı 5. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına dayalı ders kitaplarında yer alan "canlılar ve yaşam" konu alanındaki bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması, Postgraduate, K.DİŞLİ(Student), 2019
SELVİ M., Fen bilimleri eğitiminde işbirlikli öğrenme yaklaşımı'nın akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması, Postgraduate, Y.EMRE(Student), 2019
SELVİ M., Fen bilimleri öğretmenlerinin fen okuryazarlığı ve özyeterlik algılarının karşılaştırmalı incelenmesi, Postgraduate, A.YAĞAN(Student), 2019
SELVİ M., The Effect Of Concept Cartoons Used In Secondary School 6th Grade Force And Movement Unıt On Students' Academıc Achıevement And Motıvatıon For Scıence Learnıng, Postgraduate, H.Ayhan(Student), 2017
SELVİ M., Ortaokul 6. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde kullanılan kavram karikatürlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi, Postgraduate, H.AYHAN(Student), 2017
SELVİ M., An Examination of The Effects of Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) Applications and Mastery Learning Integrated into The 7th Grade Science Course, Doctorate, B.YILDIRIM(Student), 2016
SELVİ M., Modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve zihinsel model gelişimlerine etkisi: 7. sınıf "Güneş Sistemi ve Ötesi - Uzay Bilmecesi" ünitesi örneği, Doctorate, S.DEMİRÇALI(Student), 2016
SELVİ M., Effects of Model Based Science Education on Students' Academic Achievement, Scientific Process Skills and Mental Model Devolopments: The Sample of 7th Grade Unit of The Solar System and Beyond: The Puzzle of Space, Doctorate, S.Demirçalı(Student), 2016
SELVİ M., Investigating Technological Pedagogical Content Knowledge of Science Teachers Graduated From Different Disciplines About The Magnetic Effects of Electricity, Doctorate, S.AYDIN(Student), 2016
SELVİ M., The Effect Of Teaching The Respiratory System By Dramatization Technique To The Students' Achievements In Primary School, Postgraduate, G.DİKMENLİ(Student), 2015
SELVİ M., Evaluation of science teachers' pedagogical content knowledge of cell divisions through a developed scale, Doctorate, M.KÖSE(Student), 2014
SELVİ M., The effect of inquiry based learning enriched with self regulated activities on preservice science teachers ' conceptual understanding about force and motion and academic self efficacy, Doctorate, K.KAYACAN(Student), 2014
SELVİ M., Investigation and evaluation of ecological footprint awareness levels of science and technology teacher candidates, Postgraduate, E.YILDIZ(Student), 2014
SELVİ M., Investıgation of pedagogical content knowledge of science and technology teachers, who have different occupational and contextual knowledge, Postgraduate, İ.PİRPİROĞLU(Student), 2014
SELVİ M., The analysis about the research and the development of nowledge of using technological devices which cause electromagnetic pollution of the students, Doctorate, A.NESİBE(Student), 2013
SELVİ M., Determination of acute toxic effects of carbamate pesticide carbaryl on narrow clawed crayfish ( Astacus leptodactylus Esch. 1823), Postgraduate, B.KUBİLAY(Student), 2013
SELVİ M., The effect of the constructive learning environments on scientific epistemological beliefs, Postgraduate, T.ISLICIK(Student), 2012
SELVİ M., FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLASIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BASARISINA, TUTUMUNA, AKADEMİK RİSK ALMA DÜZEYİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ, Postgraduate, E.ÇELİK(Student), 2010
SELVİ M., İlköğretim okullarında (devlet?özel) ve dershanelerde görev yapan fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili öğrenci görüşleri, Postgraduate, C.KILIÇ(Student), 2010
SELVİ M., STUDENT OPINIONS ABOUT THE TEACHING METHODS & TECHNIQUES USED BY SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS WORKING IN PRIMARY SCHOOL AND PRIVATE COURSES, Postgraduate, C.KILIÇ(Student), 2010
SELVİ M., İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin basit malzemelerle yapılan fen aktiviteleri ile öğretilmesinin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi, Postgraduate, P.BAŞKURT(Student), 2009
SELVİ M., THE EFFECTS OF HANDS-ON SCIENCE LEARNING METHOD ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT, RETENTION OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE IN FORCE AND MOTION UNIT, Postgraduate, P.BAŞKURT(Student), 2009

Patent

Selvi M., Sofralık Siyah Zeytin Fermentasyon Süresinin Kısaltılması, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Registration Number: 2007/04501 , Initial Registration, 2007

Activities in Scientific Journals

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, First Editor, 2020 - Continues
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Editor, 2016 - 2018

Scientific Refereeing

Türkiye Eğitim Dergisi, Other Journals, June 2021
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, May 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP PhD, Gazi University, Turkey, May 2021
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, April 2021
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, April 2021
MİLLİ EĞİTİM, National Scientific Refreed Journal, March 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Cankiri Karatekin University, Turkey, March 2021
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Other Journals, January 2021
MİLLİ EĞİTİM, National Scientific Refreed Journal, December 2020
eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, Other Journals, May 2018
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, April 2018
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, March 2018

Scientific Consultations

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Scientific Consultancy, Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Turkey, 2020 - Continues

Citations

Total Citations (WOS):414
h-index (WOS):11

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Natural Sciences