Biyografi

1975 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. İlkokulu Silifke’de, ortaokul ve liseyi Manisa’nın Salihli ilçesinde tamamladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümünü kazandı. 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Kırıkkale iline öğretmen olarak atandı. Kırıkkale’de yaklaşık olarak 1,5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1999 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2000 yılında “Kadmiyum Klorür (CdCl2.H2O) Metal Tuzunun Su Kurbağaları (Rana ridibunda Pallas, 1771) Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması ve Davranış Değişimlerinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2005 yılında ise “Ağıza Uygulanan Yabancı Maddelerin Kan ve Kalp Dokusuna Etkilerinin İncelenmesi” isimli doktora çalışmasını tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 yılında “Hayvan Fizyolojisi ve Ekofizyoloji” alanında Doçentlik unvanını aldı. 2014 yılı kasım ayında profesör ünvanı aldı. 2016-2017 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ögrenim Bilgisi


Doktora
2000 - 2005
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans
1997 - 2000
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

Lisans
1993 - 1997
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Ağıza uygulanan yabancı maddelerin kan ve kalp dokusuna etkilerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), 2005
Yüksek Lisans, Kadmiyum klorür (CdCl2.H2O) metal tuzunun su kurbağaları (rana ridibunda pallas, 1771) üzerindeki akut toksik etkisinin araştırılması ve davranış değişimlerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), 2000

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2014 - Devam Ediyor
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Doç.Dr.
2009 - 2014
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.
2008 - 2009
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Araştırma Görevlisi
1999 - 2008
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Desteklenen Projeler

 1. Coşkun M., Selvi M., TÜBİTAK Projesi, Sürdürülebilir Doğa Yolculuğu İçin Ekokids, 2021 - 2021
 2. Selvi M., Sarıtaş D., TÜBİTAK Projesi, Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegrasyonu-III, 2021 - 2021
 3. Selvi M., Öner Armağan F., TÜBİTAK Projesi, Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor, 2021 - 2021
 4. Selvi M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tatlısu ekosisteminde endişe yaratan kirleticilerin araştırılması, 2018 - 2021
 5. Selvi M., Yıldırım B., TÜBİTAK Projesi, ÖĞRET STEM KAMPI, 2020 - 2020
 6. Selvi M., Öner Armağan F., TÜBİTAK Projesi, Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor II , 2019 - 2019
 7. Selvi M., Sarıtaş D., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, FEN ÖĞRETİMİNDE ALANA ÖZGÜ YÖNTEM-MATERYAL UYUMU VE ENTEGRASYONU, 2019 - 2019
 8. Selvi M., Bilici S. C. , TÜBİTAK Projesi, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları II, 2014 - 2014
 9. SELVİ M., KIZILCIK H. Ş. , AKKUŞ H., TÜBİTAK Projesi, Geleceğin Bilim İnsanları İçin Uygulamalı Bilim Okulu, 2014 - 2014
 10. SELVİ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÖZ-DÜZENLEME FAALİYETLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KUVVET VE HAREKET KONUSUNU KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ, 2011 - 2014
 11. SELVİ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Özdüzenleme Faaliyetleri ile Zenginleştirilmiş Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunu Kavramsal Anlamalarına ve Akademik Özyeterliklerine Etkisi, 2011 - 2014
 12. Yamak H., Bilici S. C. , Karataş S., SELVİ M., KAVAK N., TÜBİTAK Projesi, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları, 2013 - 2013
 13. Selvi M., Aydoğdu M., TÜBİTAK Projesi, Beypazarı ında Uygulamalı Çevre Eğitimi II, 2013 - 2013
 14. Selvi M., Aydoğdu M., TÜBİTAK Projesi, Beypazarı ında Uygulamalı Çevre Eğitimi, 2012 - 2012
 15. Selvi M., TÜBİTAK Projesi, Sentetik Piretiroidlerden İmiprothrin ve Neonikotinoidlerden İmidacloprid in Tatlı su İstakozu Bireylerine Akut Toksik ve Subletal Etkilerinin İncelenmesi, 2011 - 2012
 16. Selvi M., Gül A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Emet Kütahya ve civarındaki su sistemlerinde su sediment ve balık dokularında Arsenik birikim, 2011 - 2012
 17. Selvi M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sentetik Piretiroidlerden İmiprothrin ve Neonikotinoidlerden İmidacloprid’in Tatlı Su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Bireylerine Akut Toksik ve Subletal Etkilerinin İncelenmesi, 2011 - 2012
 18. SELVİ M., TÜBİTAK Projesi, İlk ve Orta Öğretimde Proje Yürütme ve Uzman Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi, 2011 - 2011
 19. Selvi M., Sarıkaya R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı pretroidlerin metofluthrin and transfluthrin genotoksik etkisinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile araştırılması, 2010 - 2011
 20. Selvi M., Elçin E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sinir Sisteminin Öğretilmesi Amacıyla Omurgasız ve Omurgalı Hayvan Modelleri, 2009 - 2010
 21. Selvi M., Sarıkaya R., TÜBİTAK Projesi, Bazı Gıda Katkı Maddelerinin Genotoksik etkisinin Drosophila melanogaster de Wing Spot Test ile Araştırılması, 2006 - 2009
 22. Selvi M., Erkoç F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Endokrin Üreme Sistemini Bozucu Kimyasalların Balıklar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2007 - 2008
 23. Selvi M., Erkoç F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sofralık Zeytin Fermentasyonunda Starter Kültür Kullanımı, 2005 - 2006
 24. Selvi M., Erkoç F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı Biyoaktif Moleküllerin Teorik Olarak İncelenmesi, 2003 - 2004

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ekim, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Eylül, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Nisan, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Nisan, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Ekim, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Mart, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Mart, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Ekim, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Nisan, 2018
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Aralık, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Aralık, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Nisan, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Nisan, 2017
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Nisan, 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The sublethal effects of (2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) on narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)
  Benli A. Ç. , Sahin D., Selvi M., Sarıkaya R., Memmi B. K. , Sepici Dinçel A.
  ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.67, ss.289-296, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Sublethal Toxicity of Esbiothrin Relationship with Total Antioxidant Status and In Vivo Genotoxicity Assessment in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay
  SELVİ M., ÇAVAŞ T., Benli A. Ç. , Memmi B. K. , ÇİNKILIÇ N., SEPİCİ DİNÇEL A., VATAN Ö., YILMAZ D., SARIKAYA R., Zorlu T., et al.
  ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, cilt.28, sa.11, ss.644-651, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Hemolymph biochemical parameters reference intervals and total hemocyte counts of narrow clawed crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)
  SEPİCİ DİNÇEL A., ALPARSLAN Z. N. , Benli A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., ÖZKUL İ. A. , Erkoc F.
  ECOLOGICAL INDICATORS, cilt.24, ss.305-309, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Sublethal propoxur toxicity to juvenile common carp (Cyprinus carpio L., 1758): biochemical, hematological, histopathological, and genotoxicity effects
  GÜL A., Benli A. Ç. , Ayhan A., Memmi B. K. , SELVİ M., SEPİCİ DİNÇEL A., Cakirogullari G. C. , Erkoc F.
  ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, cilt.31, sa.9, ss.2085-2092, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Evaluation of potential genotoxicity of five food dyes using the somatic mutation and recombination test
  SARIKAYA R., SELVİ M., Erkoc F.
  CHEMOSPHERE, cilt.88, sa.8, ss.974-979, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Genotoxicity assessment of carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings by tissue DNA damage and micronucleus test, after environmental exposure to fenitrothion
  SEPİCİ DİNÇEL A., Sahin D., Benli A. Ç. , SARIKAYA R., SELVİ M., Erkoc F., Altan N.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, cilt.21, sa.5, ss.388-392, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. The Acute Toxicity of Fenitrothion on Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Association with Biomarkers of Lipid Peroxidation
  SARIKAYA R., SEPİCİ DİNÇEL A., Benli A. Ç. , SELVİ M., Erkoc F.
  JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, cilt.25, sa.3, ss.169-174, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Sublethal cyfluthrin toxicity to carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings: Biochemical, hematological, histopathological alterations
  SEPİCİ DİNÇEL A., Benli A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., Sahin D., ÖZKUL İ. A. , Erkoc F.
  ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, cilt.72, sa.5, ss.1433-1439, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. INVESTIGATION OF ACUTE TOXICITY OF NICKEL (NICKEL (II) CHLORIDE) ON GUPPIES (Poecilia reticulata Pallas, 1859)
  Selvi M.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, ss.694-698, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Investigation of acute toxicity of fenitrothion on guppies Poecilia reticulata
  Sarikaya R., Selvi M., Kocak O., Erkoc F.
  JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, cilt.27, sa.4, ss.318-321, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 11. Investigation of acute toxicity of (2,4-dichlorophen oxy) acetic acid (2,4-D) herbicide on crayfish (Astacus leptodactylus Esch 1823)
  Benli A. Ç. , Sarikaya R., Sepici-Dincel A., Selvi M., Sahin D., Erkoc F.
  PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, cilt.88, sa.3, ss.296-299, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. Effect of L-NAME administration on plasma, heart tissue NO and MDA levels in rabbit
  SELVİ M., Karatas F., Coskun Ş., Erbas D.
  TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.32, sa.4, ss.160-164, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 13. How sublethal fenitrothion is toxic in carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings
  Sepici-Dincel A., Sarikaya R., Selvi M., Sahin D., Benli C. K. , Atalay-Vural S.
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, cilt.17, sa.8, ss.489-495, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Acute toxicity, behavioral changes, and histopathological effects of deltamethrin on tissues (gills, liver, brain, spleen, kidney, muscle, skin) of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fingerlings
  Yildirim M. Z. , Benli A. Ç. , Selvi M., Ozkul A., Erkoc F., Kocak O.
  ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, cilt.21, sa.6, ss.614-620, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. The effect of L-NAME administrations after oral mucosal incision on wound NO level in rabbit
  Coskun Ş., Karatas F., Acarturk F., Olmus H., Selvi M., Erbas D.
  MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, cilt.278, ss.65-69, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. Investigation of acute toxicity of (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid (2,4-D) herbicide on larvae and adult Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)
  Sarikaya R., Selvi M.
  Environmental Toxicology and Pharmacology, cilt.20, sa.2, ss.264-268, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 17. Investigation of acute toxicity of chlorpyrifos-methyl on guppy Poecilia reticulata
  Selvi M., Sarikaya R., Erkoc F., Kocak O.
  Chemosphere, cilt.60, sa.1, ss.93-96, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 18. Investigation of acute toxicity of fenitrothion on peppered corydoras (Corydoras paleatus) (Jenyns, 1842)
  Sarikaya R., Selvi M., Erkoc F.
  Chemosphere, cilt.56, sa.7, ss.697-700, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 19. Environmental education for sustainable development
  Selvi M., Selvi M.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.13, sa.9, ss.900-902, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Investigation of the acute toxic effect of mercury (II) chloride on Corydoras paleatus and its behavioral changes
  Selvi M., Sarikaya R.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.13, ss.1398-1401, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. Investigation of acute toxicity of cadmium chloride (CdCl2 center dot H2O) metal salt and behavioral changes it causes on water frog (Rana ridibunda Pallas, 1771)
  Selvi M., Gul A., Yilmaz M.
  CHEMOSPHERE, cilt.52, sa.1, ss.259-263, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. Investigation of acute toxicity of permethrin on guppies Poecilia reticulata
  Baser S., Erkoc F., Selvi M., Kocak O.
  CHEMOSPHERE, cilt.51, sa.6, ss.469-474, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Fen Bilimleri Dersi “İnsan ve Çevre” Ünitesi Akademik Başarı Testi Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  Çiçek Ö., Selvi M.
  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, sa.2, ss.601-630, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. BEŞİNCİ SINIF ''ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI'' ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME
  Güven Ç., Selvi M.
  International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, cilt.3, sa.1, ss.133-156, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Ekosistem, Biyolojik Çeşitlilik Ve Çevre Sorunları Başarı Testinin Geliştirilmesi
  Aydın E., Selvi M.
  Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.661-682, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi
  Köse M., Selvi M.
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.226-251, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 5. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  İleri Y. E. , Selvi M., Köse M.
  Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.51-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. The Development of Environmental Motivation Scale at Secondary Schools and Analysis ofDifferent Variables of Studentsrsquo Motivation Towards Environment
  Çiçek Şentürk Ö., Selvi M.
  educational policy analysis and strategic research, cilt.14, sa.3, ss.218-236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Teaching Applications’xx Based On 7E Learning Model Centered STEM Activity Effect On Academic Achievement
  Güven Ç., Selvi M., Benzer S.
  Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, cilt.6, ss.73-80, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Ortaokul Öğrencilerinin STEM Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Yıldırım B., Selvi M.
  Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.47-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Analysis of Teacher Candidates’ Views on Sustainable Development
  SELVİ M., SELVİ M., GÜVEN YILDIRIM E., ÖNDER A. N.
  Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.87-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. ÜST BİLİŞ STRATEJİLERİNE DAYALI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖRNEĞİ
  Güven Ç., Selvi M., Dökme İ.
  Journal of Research in Education and Teaching, cilt.7, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Öz Düzenleme Faaliyetleri İle ZenginleştirilmişAraştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim StratejisininKavramsal Anlamaya ve Akademik Öz Yeterliğe Etkisi
  Kayacan K., Selvi M.
  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, sa.5, ss.1771-1786, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 12. AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON EFFECTS OF STEM APPLICATIONS AND MASTERY LEARNING1
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, sa.2, ss.183-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 13. The Relationship between Pre-service Teachers' Awareness Levels of Electromagnetic Pollution and other Environmental Problems
  Koklukaya A. N. , Yildirim E., Selvi M.
  EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.67, ss.17-35, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. GEÇERLİ GÜVENİLİR BİR PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HÜCRE BÖLÜNMELERİ KONUSU ÖRNEĞİ
  KÖSE M., SELVİ M.
  Turkish studies, cilt.11, sa.9, ss.559-578, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 15. Examination of the effects of STEM education integratedas a part of science technology society and environmentcourses
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.3, ss.3684-3695, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 16. Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Karikatürlerin Akademik Başarı Ve Endişe Düzeyine Etkisi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12, sa.2, ss.427-446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 17. The Effects of Cartoons Prepared by Pre Service Science Teachers on Academic Achievement And Anxiety Level
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  Journal of Theory and Prcatice in Education, cilt.12, sa.2, ss.427-446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 18. The Awareness Levels of Science and Technology Teacher Candidates Towards Ecological Footprint
  YILDIZ E., SELVİ M.
  Journal of Turkish Science Education, cilt.12, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 19. Solunum Sistemi Konusunun İlköğretimde Dramatizasyon Tekniği ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
  DİKMENLİ VARDAR G., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.239-250, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 20. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzleri ve Ekolojik Ayak İzini Azaltma Yolları Konusundaki Görüşleri
  YILDIZ E., SELVİ M.
  Gazi Eğitim Fakültesi, cilt.35, sa.3, ss.457-487, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 21. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bir Ölçme Değerlendirme Aracı Olarak V Diyagramına İlişkin Görüşleri
  DOĞRU M., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E.
  Turkish Studies, cilt.10, sa.15, ss.299-312, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 22. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.155-171, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 23. Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, sa.3, ss.105-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 24. Öğretim Materyali Olarak 3 İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi
  GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.94-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 25. ADAPTATION OF STEM ATTITUDE SCALE TO TURKISH
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  Turkish Studies, cilt.10, sa.3, ss.1117-1130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 26. Pre Service Science Teachers Mental Images towards Biology Concept Metaphor Analysis Sample
  ULUKÖK Ş., BAYRAM K., SELVİ M.
  International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.3, ss.244-259, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 27. Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster mwh X flr de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi
  SARIKAYA R., SELVİ M., AKKAYA N., ACAR M., ERKOÇ F.
  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.38-46, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 28. Acute toxicity of deltamethrin on Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.1758) larvae and fry
  Karasu Benli A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., Erkoç F., Koçak O.
  Gazi University Journal of Science, cilt.22, sa.1, ss.1-4, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 29. Acute Toxicity of Deltamethrin on Nile Tilapia Oreochromis niloticus L Larvae and Fry
  KARASU BENLİ A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., ERKOÇ F., Koçak O.
  Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.1-4, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 30. The effect of using v-diagrams on the achievement of students in biology laboratories: Examples of osmosis and diffusion Bi̇yoloji̇ laboratuvarlarinda v-di̇yagrami kullaniminin akademi̇k başari üzeri̇ne etki̇si̇: di̇füzyon-osmos örneǧi̇
  Yakişan M., SELVİ M., SARIKAYA R., SELVİ M.
  Milli Egitim, sa.177, ss.217-223, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 31. Biyoloji laboratuarlarında V diyagramı kullanımının akademik başarı üzerine etkisi difüzyon osmos örneği
  YAKIŞAN M., SELVİ M., SARIKAYA R., SELVİ M.
  Milli Eğitim Dergisi, cilt.177, ss.217-223, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 32. V Diyagramlarının hayvan fizyolojisi laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi
  SARIKAYA R., SELVİ M., SELVİ M., YAKIŞAN M.
  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.341-347, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 33. The study of the toxic efects of mercury II chloride to chup Leuciscus cephalus L 1758
  GÜL A., YILMAZ M., SELVİ M.
  G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.4, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 34. Civa II Klorür ün Poecilia reticulata Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması ve Davranış Değişimlerinin İncelenmesi
  SARIKAYA R., SELVİ M., YILMAZ M., GÜL A., ERKOÇ F.
  Türk Sucul Yaşam Dergisi (Turkish Journal of Aquatic Life), cilt.1, sa.1, ss.83-89, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 35. Civa II Klorür ün Poecilia reticulata üzerindeki akut toksik etkisinin araştırılması ve davranış değişimlerinin incelenmesi
  SARIKAYA R., SELVİ M., YILMAZ M., GÜL A., ERKOÇ F.
  Türk Sucul Yaşam Dergisi, sa.1, ss.83-89, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Biyoloji Ortaöğretim 10
  SARIKAYA R., SELVİ M., Salim İlker F.
  Semih Ofset Yayınları, 2019
 2. İnsan ve Makine Etkileşimi: Artırılmış Gerçeklik ve UygulamaÖrnekleri
  Aydeniz M., KARAHAN E., ÇALIK M., AYDIN M., Şılbır G. M. , Yıldız M., Eroğlu B., ORMANCI Ü., KARATAŞ F. Ö. , BİLİCAN K., et al.
  KURAMDAN UYGULAMAYA STEM EĞİTİMİ, Salih Çepni, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.413-441, 2017
 3. STEM Öğretme-Öğrenme Modelleri: 5E Öğrenme Modeli, ProjeTabanlı Öğrenme ve STEM SOS Modeli
  SELVİ M., YILDIRIM B.
  Kuramdan Uygulamaya STEMAE Eğitimi, salih çepni, Editör, Pegem Yayıncılık, ss.203-238, 2017
 4. ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 11
  SARIKAYA R., SELVİ M., FİLİZ S. İ.
  TEKNO ARTI, 2016
 5. ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 10
  SARIKAYA R., SELVİ M., FİLİZ S. İ.
  SEMİH OFSET, 2016
 6. Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı 10 sınıf
  SARIKAYA R., SELVİ M., Filiz S. İ.
  Semih Ofset S.E.K. Yayınları, 2015
 7. Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı 11 sınıf
  SARIKAYA R., SELVİ M., Filiz S. İ.
  Teknoartı, 2015
 8. Biyoloji Laboratuvarının Temelleri
  ELÇİN A. E. , ERKOÇ F., ATİK A. D. , SELVİ M., SARIKAYA R., Öztekin M.
  Palme Yayıncılık, 2010
 9. Biyoloji Laboratuvarı ve Arazi uygulamaları Canlılar Ekoloji Doğayı Koruma
  ERKOÇ F., Öztekin M., ATİK A. D. , SARIKAYA R., SELVİ M.
  Palme Yayıncılık, 2010
 10. Molekülden Hücreye Dokudan Fizyolojiye Biyoloji Deneyleri
  ELÇİN A. E. , ERKOÇ F., SARIKAYA R., SELVİ M., ATİK A. D. , Öztekin M.
  Palme Yayıncılık, 2010
 11. Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I-II
  SELVİ M., MERİÇ G., AFACAN Ö., EKİCİ E., TAŞKIN EKİCİ F., EROĞLU B., İNCE AKA E., GÜVEN YILDIRIM E., YILDIRIM H. İ. , ŞENSOY Ö., et al.
  Pozitif, Ankara, 2009
 12. Hayvan Fizyolojisi Uygulamaları Gazi Eğitim Fakültesi 2004 Ankara
  ERKOÇ F., SARIKAYA R., SELVİ M.
  Gazi Üniversitesi Ders Kitabı, 2004

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Ortaokul 5. sınıf ’İnsan ve Çevre’ ünitesine yönelik çevre başarı testi geliştirilmesi
  ÇİÇEK ŞENTÜRK Ö., SELVİ M.
  VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019, ss.922-923
 2. Ortaokul çevre motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi
  ÇİÇEK ŞENTÜRK Ö., SELVİ M.
  VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019, ss.924-925
 3. Investigation of Preservice Science Fields Teachers’ Attitudes to Nanotechnology According to Various Variables
  ŞENEL ZOR T., ASLAN O., SELVİ M.
  VIth International EurasianEducational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019
 4. Online Stem Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  YILDIRIM B., ŞAHİN E., SELVİ M.
  Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresİ, 12 - 14 Nisan 2019
 5. Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bir Araştırma Tasarlayabilme Durumları ve Görüşlerinin Belirlenmesi
  ÖNDER A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., AYDOĞDU M., SELVİ M.
  ERPA , International Congresses on Education, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018
 6. STEM Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri
  YILDIRIM B., SELVİ M.
  International Conference on STEM and Educational Sciences, 3 - 05 Mayıs 2018
 7. 7E Öğrenme Modeli Merkezli STEM Etkinliğine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi
  Güven Ç., Selvi M., Benzer S.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018
 8. Kelime İlişkilendirme Testi İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının PISA’ ya Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  ÇİÇEK Ö., GÜVEN YILDIRIM E., ÖNDER A. N. , SELVİ M.
  1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 9 - 11 Nisan 2018, ss.78
 9. Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  ÇİÇEK Ö., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018
 10. Kelime İlişkilendirme Testi İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pısa’ Ya Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  ÇİÇEK Ö., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018
 11. Üstbiliş Stratejilerine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Fen Bilimleri Dersi Örneği
  Güven Ç., SELVİ M., DÖKME İ.
  . World Conference on Educational and Instructional Studies, 26 - 28 Ekim 2017
 12. The histopathological effects of sublethal fenitrothion on narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch. 1823)
  SARIKAYA R., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., memmi b., SEPİCİ DİNÇEL A., ERKOÇ F.
  1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4 - 06 Ekim 2017
 13. 2005 YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2013YILI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN’xx’xxCANLILAR VE HAYAT’xx’xx ÖĞRENME ALANINDAKİ BİLİMSEL SÜREÇBECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Ahi B., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 16 Eylül 2017
 14. The Histopathological Effects of Sublethal Fenitrothion on Narrow Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esc. 1823)
  SARIKAYA R., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., SEPİCİ DİNÇEL A., koçak memmi b., ERKOÇ F.
  1. İnternational Symposium on Limnology and Freshwater and Freshwater Fisheries, 4 - 06 Ekim 2017
 15. ORTAOKUL 6.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNDE KULLANILANKAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINAVE FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONLARINA ETKİSİ
  Ayhan H., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 16 Eylül 2017
 16. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAK TARAMA TERCİHLERİ
  ahi b., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 Eylül - 16 Haziran 2017
 17. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynak Tarama Tercihleri
  AHİ B., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017
 18. 2005 Yılı 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle 2013 Yılı 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan ”Canlılar ve Hayat” Öğrenme Alanındaki Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması
  SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017
 19. Ortaokul 6.Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi
  AYHAN H., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N.
  1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017
 20. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığı ile Bilim Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  ERPA International Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017
 21. Examination Of Post-GraduateStudents Perspective On Environmental Problems With Slogans and Banners
  ÇİÇEK Ö., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  26thInternational Conference on Educational Sciences (ICES), 20 - 23 Nisan 2017
 22. KARBAMATLI PESTİSİTLERDEN CARBARYL İN TATLI SU İSTAKOZLARINDA Astacus leptodactylus Esch 1823 AKUT TOKSİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Kubilay B., KARASU BENLİ A. Ç. , SELVİ M.
  3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016
 23. Karbamatlı Pestisitlerden Carbaryl in Tatlısu istakozlarında Astacus leptodactylus Esch 1823 Akut Toksik Etkisinin Belirlenmesi
  kubilay b., SELVİ M., KARASU BENLİ A. Ç.
  3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016
 24. Determination of Biodiversity Value Levels of Teacher Candidates
  GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.115-120
 25. Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları
  KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  ERPA International Congress on Education, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015
 26. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N. , SELVİ M.
  ERPA International Congress on Education, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015
 27. Teacher Candidates Views On Sustainable Development
  SELVİ M., SELVİ M., GÜVEN YILDIRIM E., KÖKLÜKAYA A. N.
  International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015
 28. Science Teacher Candidates Opinions on V Diagrams as a Measurement and Evaluation Method
  DOĞRU M., SELVİ M., KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E.
  International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015
 29. Denizkestanesi Paracentrotus lividus ve Sazan Cyprinus carpio balıklarında Lambda cyhalothrin in ekotoksikolojik etkileri
  ERKMEN B., HAYRETDAĞ S., ERKOÇ F., SELVİ M., KARASU BENLİ A. Ç. , GÜL G.
  II. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014
 30. Deniz kestanesi (Paracentrotus lividus) ve Sazan (Cyprinus carpio) balıklarına lambda-cyhalothrin’xxin ekotoksikolojik etkileri
  ERKMEN B., HAYRETDAĞ S., ERKOÇ F., SELVİ M., Çelik Çakıroğulları G., GÜNAL A. Ç. , GÜL G.
  II. Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014
 31. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  KÖKLÜKAYA A. N. , GÜVEN YILDIRIM E., SELVİ M.
  ERPA International Congresses on Education, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014
 32. Scale Development Study for Alternative Assessment Techniques
  KÖKLÜKAYA A. N. , KAYACAN K., KÖSE M., SELVİ M.
  V. World Conference on Educational Sciences (WCES), Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013
 33. Sazan balığı (C. carpio L. 1758) fingerlinglerinde propoxur’un genotoksik etkisinin eritrosit mikronükleus testi ile belirlenmesi
  GÜL A., GÜNAL A. Ç. , ÖZKUL A., KOÇAK MEMMİ B., SELVİ M., SEPİCİ DİNÇEL A., Çelik Çakıroğulları G., ERKOÇ F.
  16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011
 34. Chlorpyrifos-ethyl’in sub-lethal dozunun sazan balıklarının (C. carpio L.1758) hematolojik ve biyokimyasal parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
  Çelik Çakıroğulları G., GÜNAL A. Ç. , SEPİCİ DİNÇEL A., SELVİ M., SARIKAYA R., ERKOÇ F.
  16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011
 35. Aquatic sublethal (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) herbicide toxicity to narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)
  GÜNAL A. Ç. , SARIKAYA R., SEPİCİ DİNÇEL A., SELVİ M., ŞAHİN D., ERKOÇ F.
  3rd International Symposium, Genotoxicity in aquatic systems:Causes, effects and future needs, Freiburg im Breigau, Almanya, 22 - 24 Eylül 2010
 36. In vivo Genotoxicity Assessment of Esbiothrin in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay
  SELVİ M., ÇAVAŞ T., Benli A. Ç. , Memmi B. K. , ÇİNKILIÇ N., SEPİCİ DİNÇEL A., VATAN Ö., YILMAZ D., SARIKAYA R., Zorlu T., et al.
  9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2010, cilt.42, ss.126-127
 37. Tatlı su istakozu Astacus leptodactylus Esch. 1823) hemolemf biyokimya analizi ve sınır değerleri
  SEPİCİ DİNÇEL A., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010
 38. Sazan (Cyprinus carpio) balıklarında fenitrothion’un genotoksik etkisinin eritrosit mikronukleus testi ile belirlenmesi
  GÜNAL A. Ç. , SEPİCİ DİNÇEL A., SARIKAYA R., SELVİ M., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 21 Haziran - 25 Mayıs 2010
 39. Fenitrothion ve 2,4-D (2,4-DichlorophenoxyAsetik Asit) Herbisitinin Kerevite (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Akut Toksisitesinde Lipid Peroksidasyonu Düzeyleri
  SEPİCİ DİNÇEL A., SARIKAYA R., GÜNAL A. Ç. , ŞAHİN D., SELVİ M., BOSTANCI N., ERKOÇ F.
  7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009
 40. Travma İyileşme Modeli: Sinir Rejenerasyonu
  YÜKSEL M., ELÇİN E., GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., SARIKAYA R., SEPİCİ DİNÇEL A., DİKER Ş., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  VIII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2008
 41. Histopathology and some blood characteristics of carp (Cyprinus carpio) after sublethal exposure to fenitrothion
  GÜNAL A. Ç. , YAVUZCAN H., SELVİ M., SARIKAYA R., ERKOÇ F., ÖZKUL A.
  Aquaculture Europe 2007, 24 - 27 Eylül 2007
 42. Investigation of acute toxicity of cyfluthrin on crayfish (Astacus leptodactylus Esch. 1823)
  SELVİ M., GÜNAL A. Ç. , SARIKAYA R., ŞAHİN D., ERKOÇ F.
  6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, 2 - 05 Kasım 2006
 43. Beta-Cypermethrin’in Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Yavruları Üzerindeki Akut Toksisitesinin Araştırılması
  GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., YILDIRIM Z., ÖZKUL A., ERKOÇ F.
  XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006
 44. Fenitrothion’un Tilapia (Oreochromis niloticus L.) larva ve yavruları üzerindeki akut toksisitesinin araştırılması
  GÜNAL A. Ç. , SELVİ M., ÖZKUL A., ERKOÇ F., YILDIRIM Z., SARIKAYA R.
  XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2004
 45. Deltametrinin Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Balıkları Üzerindeki Histopatolojik Etkileri
  YILDIRIM Z., GÜNAL A. Ç. , ÖZKUL A., SELVİ M., ERKOÇ F.
  XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2004

Bilirkişi Raporları

 1. Bilirkişi raporu
  Selvi M., Ateş S.
  9. İdare mahkemesi, ss.5, Ankara, 2020

Akademik İdari Deneyim

2021 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi Gazi Üniversitesi
2021 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi Gazi Üniversitesi
2020 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi
2020 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
2020 - Devam Ediyor Senato Üyesi Gazi Üniversitesi
2020 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
2020 - Devam Ediyor Dekan Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
2016 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
2016 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
2016 - 2017 Dekan Yardımcısı Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
2013 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yönetilen Tezler

SELVİ M., Argümantasyon destekli eğitici çizgi romanların öğrencilerin çevreye yönelik ilgi, motivasyon ve akademik başarılarına etkisi ile öğrenci deneyimleri, Doktora, Ö.ÇİÇEK(Öğrenci), 2020
SELVİ M., STEM UYGULAMALARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 7E ÖĞRENME MODELİ'NİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ, Doktora, Ç.GÜVEN(Öğrenci), 2020
SELVİ M., Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik kaygılarına ve akademik başarılarına etkisi, Yüksek Lisans, Z.BURCU(Öğrenci), 2020
SELVİ M., 2005-2013 ve 2018 yılları fen dersi öğretim programlarına dayalı ders kitaplarının ''canlılar ve hayat'' öğrenme alanındaki bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması, Yüksek Lisans, B.AHİ(Öğrenci), 2019
SELVİ M., 2013 yılı ile 2018 yılı 5. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına dayalı ders kitaplarında yer alan "canlılar ve yaşam" konu alanındaki bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans, K.DİŞLİ(Öğrenci), 2019
SELVİ M., Fen bilimleri eğitiminde işbirlikli öğrenme yaklaşımı'nın akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması, Yüksek Lisans, Y.EMRE(Öğrenci), 2019
SELVİ M., Fen bilimleri öğretmenlerinin fen okuryazarlığı ve özyeterlik algılarının karşılaştırmalı incelenmesi, Yüksek Lisans, A.YAĞAN(Öğrenci), 2019
SELVİ M., Ortaokul 6.Sınıf Kuvvet Ve Hareket Ünitesinde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi, Yüksek Lisans, H.Ayhan(Öğrenci), 2017
SELVİ M., Ortaokul 6. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde kullanılan kavram karikatürlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi, Yüksek Lisans, H.AYHAN(Öğrenci), 2017
SELVİ M., 7. sınıf fen bilimleri dersine entegre edilmiş fen, teknoloji, mühendislik, matematik (stem) uygulamaları ve tam öğrenmenin etkilerinin incelenmesi, Doktora, B.YILDIRIM(Öğrenci), 2016
SELVİ M., Modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve zihinsel model gelişimlerine etkisi: 7. sınıf "Güneş Sistemi ve Ötesi - Uzay Bilmecesi" ünitesi örneği, Doktora, S.DEMİRÇALI(Öğrenci), 2016
SELVİ M., Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Zihinsel Model Gelişimlerine Etkisi: 7. Sınıf Güneş Sistemi ve Ötesi - Uzay Bilmecesi Ünitesi Örneği, Doktora, S.Demirçalı(Öğrenci), 2016
SELVİ M., Farklı disiplin alanlarından mezun fen bilimleri öğretmenlerinin elektrik akımının manyetik etkisi konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi, Doktora, S.AYDIN(Öğrenci), 2016
SELVİ M., Solunum sistemi konusunun ilköğretimde dramatizasyon tekniği ile öğretiminin öğrenci başarısına etkisi, Yüksek Lisans, G.DİKMENLİ(Öğrenci), 2015
SELVİ M., Fen bilimleri öğretmenlerinin hücre bölünmeleri konusundaki pedagojik alan bilgilerinin geliştirilen bir ölçek aracılığıyla değerlendirilmesi, Doktora, M.KÖSE(Öğrenci), 2014
SELVİ M., Özdüzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusunu kavramsal anlamalarına ve akademik özyeterliklerine etkisi, Doktora, K.KAYACAN(Öğrenci), 2014
SELVİ M., Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ekolojik ayak izi farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, E.YILDIZ(Öğrenci), 2014
SELVİ M., Farklı mesleki deneyim ve bağlam bilgisine sahip fen ve teknoloji öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, İ.PİRPİROĞLU(Öğrenci), 2014
SELVİ M., Öğrencilerin elektromanyetik kirliliğe sebep olan bazı teknolojik cihazların bilinçli kullanımına ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi ve geliştirilmesi, Doktora, A.NESİBE(Öğrenci), 2013
SELVİ M., Karbamatlı pestisitlerden carbaryl in tatlı su istakozlarında (Astacus leptodactylus Esch. 1823)akut toksik etkisinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, B.KUBİLAY(Öğrenci), 2013
SELVİ M., Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının bilimsel epistemolojik inançlara etkisi, Yüksek Lisans, T.ISLICIK(Öğrenci), 2012
SELVİ M., FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLASIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BASARISINA, TUTUMUNA, AKADEMİK RİSK ALMA DÜZEYİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ, Yüksek Lisans, E.ÇELİK(Öğrenci), 2010
SELVİ M., İlköğretim okullarında (devlet?özel) ve dershanelerde görev yapan fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili öğrenci görüşleri, Yüksek Lisans, C.KILIÇ(Öğrenci), 2010
SELVİ M., İLKÖĞRETİM OKULLARINDA (DEVLETÖZEL) ve DERSHANELERDE GÖREV YAPAN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ, Yüksek Lisans, C.KILIÇ(Öğrenci), 2010
SELVİ M., İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin basit malzemelerle yapılan fen aktiviteleri ile öğretilmesinin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi, Yüksek Lisans, P.BAŞKURT(Öğrenci), 2009
SELVİ M., İLKÖĞRETİM 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNİN BASİT MALZEMELERLE YAPILAN FEN AKTİVİTELERİ İLE ÖĞRETİLMESİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ, Yüksek Lisans, P.BAŞKURT(Öğrenci), 2009

Patent

Selvi M., Sofralık Siyah Zeytin Fermentasyon Süresinin Kısaltılması, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Tescil No: 2007/04501 , İlk Tescil, 2007

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Baş Editör, 2020 - Devam Ediyor
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Editör, 2016 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

Türkiye Eğitim Dergisi, Diğer Dergiler, Haziran 2021
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Doktora, Gazi Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2021
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2021
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2021
MİLLİ EĞİTİM, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Diğer Dergiler, Ocak 2021
MİLLİ EĞİTİM, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, Diğer Dergiler, Mayıs 2018
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2018
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2018

Bilimsel Danışmanlıklar

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkiye, 2020 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):414
h-indeksi (WOS):11

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel Bilimler