Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Tekstil atıksularındaki metal-kompleks boyarmaddelerin ve krom iyonlarının Saccharomyces cerevisiae ve Candida tropicalis mayalarıyla biyobirikiminin araştırılması

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Ayçiçeği tohum kabuğu hemiselüloz hidrolizatının alkole fermentasyon koşullarının ve kinetiğinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English