Achievements & Reputation

Awards

  • October 2020 Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi En iyi Poster Bildiri Ödülü

    Türk Toraks Derneği

  • October 2018 Posttorakotomi ağrısında interkostal sinir korumasının etkisi; Prospektif Çift Kör Randomize Çalışma

    Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Citations

Total Citations (WOS): 22

h-index (WOS): 3