Education Information

Education Information

 • 2003 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Selcuk University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Department Of Physıcal Educatıon And Sports, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Türkiye’de spor siyaset etkileşimi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Sporun topluma yaygınlaştırılmasında belediyelerin rolü ve önemi (İç Anadolu Bölgesi örneği)

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English