Publications & Works

Books & Book Chapters

Somatik Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklarda Hemşirelik Yaklaşımı

in: Somatik Belirti ve İlişkili Bozukluklar, Behçet Coşar, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.81-86, 2021

Communıcatıon Skılls Exercıses for Nursing Practıtıoners and Students

in: Innovatıons ın Health Scıences, Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK, Afsun Ezel ESATOĞLU, Editor, Cambrıdge Scholars Publıshıng, Newcastle upon Tyne, pp.227-239, 2020

Practice-Based Ethics in Nursing

in: Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI, Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK, Behire SANCAR, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.90-100, 2020

Self-Awareness in the Nurse-Patient Relationship

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Elena ALEXANDROVA, Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK, Fügen ÖZCANASLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.270-278, 2018

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

in: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Nermin GÜRHAN, Editor, ANKARA NOBEL TIP, Ankara, pp.539-564, 2016