Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  University Of Kyrenia, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

 • 2005 - Continues Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2005 Associate Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1998 - 2000 Assistant Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Radyasyondan Korunma Yöntemleri ve Radyasyon Dozimetresi

 • Undergraduate Gastrointestinal Sistem ve Nükleer Tıp İncelemeleri

 • Undergraduate Kas İskelet Sistemi ve Nükleer Tıp İncelemeleri

 • Undergraduate Santral Sinir Sistemi ve Nükleer Tıp Uygulamaları

 • Undergraduate Pulmoner Sistemde Nükleer Tıp İncelemeleri

 • Undergraduate Radyasyonun Biyolojik Etkileri