Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Arts And Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Lazer ile yapay çivileme merkezleri oluşturulan YBCO şeritlerin süperiletkenlik özelliklerinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Şekil hatırlamalı Cu-%14,70AL-%4,72Ni alaşımında martensitik dönüşümün kristalografik ve kinetik özellikleri

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli)