Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler

 • 2014 - 2019 Associate Professor

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler

 • 2009 - 2014 Assistant Professor

  Gazi University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü

 • 2008 - 2014 Assistant Professor

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 1998 - 2001 Research Assistant

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Manager of Research and Application Center

  Gazi University, Teknolojik Boyarmaddeler Ve Malzemeler Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Non Academic Experience

 • 2002 - 2008 Mühendis

  Ministry, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 • 2001 - 2002 Mühendis

  Ministry, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Courses

 • Doctorate Yeni Nesil Teknolojik Malzemeler ve Uygulama Alanları

 • Postgraduate Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi I