Education Information

Education Information

  • 1995 - 1999 Postgraduate

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

  • 1991 - 1995 Undergraduate

    Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate German