Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜÇ DÖNEM 3 3 EĞİTİM MODELİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, Çorum, Turkey, 12 - 15 October 2016, pp.190-195

Üç Dönem 3 3 Eğitim Modelinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve ÇözümÖnerileri

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu ISVET2016, Çorum, Turkey, 12 - 15 October 2016