Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Esmololün ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında koruyucu etkisin araştırılması

53. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Tonsiller Bölgede Nadir Görülen Bir Kitle: Epidermoid Kist

13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

Ampute Bacakta Kornu Kutaneum, 12. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, 18-21 Mayıs 2017, Antalya.

12. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, 18-21 Mayıs 2017, Antalya., Turkey, 18 - 21 May 2017

Bacak ülserinin nadir sebebi olarak amelanotik melanom olgusu

9.Dermatoloji Bahar Sempozyumu. 12-14 Nisan, Antalya., Turkey, 12 - 14 April 2017

Endometrial stromal nodule of vagina: An extremely rare case

XXXI International Congress of the IAP and 28th Congress of the ESP, 26 September 2016

Çocuklukta nadir bir sakrokoksigeal tümör Nörotekoma

XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Brain metastasis in patient with endometrial cancer

15th Bienniel Meeting of The International Gynecologic Cancer Society, 8 - 11 November 2014

Ratlarda deksmedetomidin’in miyokard iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014

Ratlarda Levosimendanın Miyokard İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi

48. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Streptozosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Dexmedetomidinin Myokard İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2013)., Turkey, 20 - 24 November 2013

Supratentorial Kitle İle Prezente Olan Gnathostomyazis

Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 May 2003, pp.1-14

Sacrococcygeal Dermal Sinus Tract Associated with Myxopapillary Epandymoma A Rare Case Report

30th Annual Meeting of The International Society for Pediatric Neurosurgery, Kyoto, Child’s Nervous System, 18 October 2002, vol.18, pp.563

Lomber Laminektomi Sonrası Ortaya Çıkan Peridural Fibrozisin Önlenmesinde 5 Fluorourasil ve Adcon L in Etkinliklerinin Karşılaştırılması

International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, Turkey, 3 - 08 June 2002, pp.144

Books & Book Chapters