Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Kirşehir Ahi Evran University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Elit sporcuların ve sedanter bireylerin psikolojik dayanıklılık profilleri

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Farklı liderlik stillerine sahip olan beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli)