Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Bazı eser elementlerin aluminyum oksit/tek duvarlı karbon nanotüp ve zirkonyum oksit/bor oksit nano malzemeleri kullanılarak katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirilmesi ve tayini?

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Askorbik asit (C vitamini), iyodür ve tüyosülfatın alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile dolaylı yöntemle tayini

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English